„40 dana u 40 crkava“ - 11. dan

„Mjerom kojom mjerimo nama će se zauzvrat mjeriti.“
Autor: Velimir Ponoš Photo: Velimir Ponoš ponedjeljak, 02. ožujka 2015. u 09:57

11. dan – Crkva Presvetog Trojstva, Prečko 50, Prečko

Ponedjeljak, 02.03.2015.

Ines, Iskra, Lucije, Čedomil

„U ime Oca i Sina i Duha Svetoga“, tako bijah kršten i tako su kršteni - kršteni. U ime kao jednina, jer jedan je Bog. U Trima Božanskim Osobama. Trojedini. Otajstvo Presvetoga Trojstva savršeno objašnjava Katekizam katoličke crkve, a dogma je o Presvetome Trojstvu, koja definira kako je Bog jedan, i sadržan u Trima Osobama: Ocu, Sinu i Duhu Svetom, proglašena godine 325. na nicejskom koncilu. Nije ova dogma proglašena zato što ju je crkva uspjela tako shvatiti, već zato što se Trojedini Bog tako objavio.

Naselje Prečko, posljednje je gradsko stambeno naselje u smjeru zapada. Zbog takvoga ga se položaja naziva i „predgrađem Ljubljane“ budući kako iza njega počinje autocesta koja povezuje hrvatsku i slovensku metropolu. Naseljavanje toga mladog područja, 50-tih i 60-tih godina prošloga stoljeća, dovodi do osnivanja župe koju pod imenom Novo Špansko, 20. kolovoza 1966., dekretom osniva kardinal Franjo Šeper. Petnaest dana kasnije, pomoćni biskup zagrebački Franjo Kuharić blagoslovi bogoslužni prostor u kući Nikole Matošića, nazivajući ga „Božji šator uz autoput“. O Božiću 1973. određuje se lokacija za gradnju nove crkve, a 1975. godine pristiže i dozvola za njenu izgradnju s jednim osebujnim uvjetom – „Crkva se može izgraditi, ali tako da što manje liči na crkvu, te da na njoj ne bude ni tornja ni zvona!“. Takvu novosagrađenu župnu crkvu blagoslovio je, u međuvremenu postali, nadbiskup zagrebački, Franjo Kuharić 13. lipnja 1976. Što nije bilo vidljivo izvana, jest iznutra, i župni se život vezan uz crkvu vremenom razvija, a dolaskom demokracije grade se i pomoćne prostorije: vjeronaučne dvorane, kapelanski apartmani, garaže. Godine 1998. gradi se i kapelica žrtvama Križnog puta i bivšeg logora Prečko, a potom, iste godine, u dvorištu se crkve podiže špilja Gospe Lurdske.

Riječ Gospodnja koju nam, u današnjem Evanđelju, kroz evanđelista Luku, šalje Otac po Sinu u Duhu: „Mjerom kojom mjerimo nama će se zauzvrat mjeriti.“ – teška je riječ, tvrda. Nekad je lakše Trojstvo razumjeti nego ovu kratku rečenicu zbiljom prihvatiti. Kako bi mi Presveto Trojstvo udijelilo dobar metar i pravu mjeru utječem se njegovu zagovoru ispovijedajući vjeru apostolskim vjerovanjem:


Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet, umro i pokopan; sašao nad pakao,
treći dan uskrsnuo od mrtvih,
uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega,
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih,
oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela
i život vječni.
Amen

 

Da biste komentirali, prijavite se.