Betlehem

Današnja meditacija preuzeta je iz dominikanskoga mjesečnog glasnika „Gospina krunica“ iz prosinca 1940. godine.
Autor: Laudato/Tragom istine Photo: www.calendariu.com srijeda, 24. prosinca 2014. u 12:15

Kad spomenemo to ime, duša nam se ispuni tako milim čuvstvima! Prenosimo se odjednom u naša draga djetinjstva, kad smo s toliko čežnje očekivali božićnu noć... U našoj djetinjoj duši Betlehem je rađao nevinim željama i bijeli zanosima. Ali nije tako bilo samo u djetinjstvu. A danas još uvijek Betlehem vrši svoju nekako duhovno magijsku moć na naše duše. I danas nam još uvijek uzdrhtaju srca pri sjećanju na djetinje betlehemske radosti. I danas još uvijek mi doživljavamo obnovu davnih veselja i snježno bijelih zanosa.

Kako je dakle bivalo kroz godine, bit će jednako i ove godine. I što postajemo stariji, to dublje nekako postaje naše doživljavanje Betlehema. Negda su nam naime božićne betlehemske radosti bile nekako više potrebe srca, a danas kao da je to potreba duše, potreba cijelog našeg kršćanskog i ljudskog bića.

„Gle, javljam vam veliku radost, koja će biti svemu narodu: jer vam se danas rodi spasitelj, koji je Krist Gospodin, u gradu Davidovu.“ (Lk 2,10-11). Tako je naime pred nekih devetnaest i pol vjekova objavio anđeo pastirima na pašnjacima betlehemskim Isusovo rođenje. Sam anđeo nazivlje tu vijest „velikom radošću“. A kako doista da radost ne bude velika, kad se javlja rođenje Boga, Spasitelja? Rođenje onoga, po kojemu je svijetu imala doći sreća, istina, spasenje. To su međutim pastiri odmah shvatili, pak su se požurili do Betlehema, da svojim rođenim umrlim očima vide Spasitelja i svoga odabranog naroda i svega čovječanstva.

„Hajdemo do Betlehema!“  (Lk 2,15). Tako su se naime pastiri međusobno poticali. Duša im je bila puna čudesnih događaja, koji su pratili Isusovo rođenje. Oči su im još bile zaslijepljene od blistava sjaja, koji se je prosuo u tamnoj noći; u ušima im je još odjekivala nebeska melodija anđeoske pjesme, a srce im je još snažno kucalo, da nijesu ni sami znali da li više od straha ili od radosti. „I dođoše žurno, i nađoše Mariju i Josipa i djetešce gdje leži u jaslama.“ (Lk 2,16). Bili su eto sada na cilju! Udivljenje im je ispunilo dušu. Udivljenje, ali i zahvalnost. Jer evanđelist ovako završava svoj opis: „I vratiše se pastiri slaveći i hvaleći Boga za sve, što čuše i vidješe, kao što im je kazano.“ (Lk 2,20).

Takav je dakle bio Betlehem židovskih pastira.

A naš?

Neka svakako i naš bude sličan njihovu! Jer i nama treba Betlehema. „Betlehem“ u hebrejskom jeziku znači „kuća kruha“. A mi smo tako gladni! Duše su nam tako gladne Boga. Pameti su nam gladne svijetla, a srca su nam gladna ljubavi. A u Betlehemu ćemo svega toga naći. U beskrajnom obilju. Jer tu je svijetlo samo, istina sama i blago samo. Hajdemo dakle i mi do Betlehema! I danas na Božić, i sutra, kad daleko već bude minuo Božić, i uvijek. I ponesimo u Betlehem sve naše i radosti i boli. Sve to na poklon prostrimo pred jaslice malog našeg Boga. Zamolimo ga da pogleda na naše duhovno siromaštvo. Na naše ranjenje, razočarane i grešne duše. Na svu tu našu duševnu bijedu i na veliko naše duhovno siromaštvo neka pade odraz njegovog svojevoljno uzetog zemaljskog siromaštva! Da se duhovno obogatimo, da nam duše ozdrave i da nam se srca podignu...

A povedimo sa sobom u Betlehem i cio ovaj naš oholi, okrutni i nesretni vijek i svijet...

Ovaj naš vijek koji ne zna nego da mrzi, i ovaj naš vijek, koji ne zna nego da ubija. Jer Betlehem je škola ljubavi, a jaslice su propovjedaonica praštanja. I sreće trebamo! A sreću ćemo zaludu tražiti izvan mira, što nam ga anđeli nad Betlehemom navijestiše. A u Betlehemu eto leži siromašan i ponizan sam začetnik mira, sam izvor naše sreće...

„I ti Betleheme, zemljo Judina, nijesi nipošto najmanji među kneževskim gradovima Judinim, jer će iz tebe izići knez, koji će vladati narodom mojim Izraelskim!“ Tako je davno unaprijed pozdravljao Betlehem prorok Mihej. Pozdravimo ga i mi tako! U Betlehemu se je rodio i naš zajednički Knez i Vođa. Idimo za njim!

 
Da biste komentirali, prijavite se.