Blagdan sv. Andrije: Ustima razglašavati ono što u srcu vjerujem

U današnjim prigodnim čitanjima ponajprije Sv. Pavao nam govori: ustima ispovijedati, srcem vjerovati i biti radosnim navjestiteljima evanđelja - to je od vremena apostola naša kršćanska zadaća. Možemo to slobodno uzeti danas kao prvi zadatak i vježbu ovog adventskog dana.
Autor: vlč. Krunoslav Pačalat/Laudato/I.D. Photo: Laudato srijeda, 30. studenog 2016. u 15:59

Prvo čitanje Rim 10, 9-18 Vjera po poruci, a poruka riječju Kristovom.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo!
Ako ustima ispovijedaš
da je Isus Gospodin,
i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih,
bit ćeš spašen.
Doista, srcem vjerovati opravdava,
a ustima ispovijedati spasava.
Jer veli Pismo:
Tko god u nj vjeruje, neće se postidjeti.
Nema uistinu razlike između Židova i Grka
jer jedan je Gospodin sviju,
bogat prema svima koji ga prizivlju.
Jer: tko god prizove ime Gospodnje,
bit će spašen.
Ali kako da prizovu onoga u koga ne povjerovaše?
A kako da povjeruju u onoga koga nisu čuli?
Kako pak da čuju bez propovjednika?
A kako propovijedati bez poslanja?
Tako je pisano:
Kako li su ljupke noge
onih koji donose blagovijest dobra.
Ali nisu svi poslušati blagovijesti – evanđelja!
Zaista, Izaija veli:
Gospodine, tko povjerova našoj poruci?
Dakle: vjera po poruci, a poruka riječju Kristovom.
Nego pitam: Zar nisu čuli? Dapače!
Po svoj zemlji razliježe se jeka,
riječi njihove sve do nakraj svijeta.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 19, 2-5 Pripjev: Po svoj zemlji razliježe se jeka njihova.

Nebesa slavu Božju kazuju,
naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih.
Dan danu to objavljuje,
a noć noći glas predaje.

Nije to riječ, a ni govor nije,
nije ni glas što se može čuti,
al' po svoj zemlji razliježe se jeka,
riječi njihove sve do nakraj svijeta.

Evanđelje: Mt 4, 18-22 Oni brzo ostave mreže i pođu za njim.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Prolazeći uz Galilejsko more, Isus ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. I kaže im: »Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni brzo ostave mreže i pođu za njim. Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim.
Riječ Gospodnja.
 
RAZMATRANJE

Dragi duhovni ljudi, odmah nakon prve nedjelje došašća imamo, ove godine, slavlje blagdana sv. Andrije. Prekrasna je prilika i veliki izazov, za drugi dan došašća, pogledati se u svojoj adventskoj pripravi u jednog, Isusu dragog, apostola. Andrija, kao i brat mu Šimun Petar, bijaše ribar na Genezaretskom jezeru u Kafarnaumu, kamo obojica dođoše iz rodne Betsaide. Dakle, običan čovjek, a Isus ga zove da ide za njim. U apostolskom zboru ribari bijahu u većini, iako su bili prisutni i zemljoradnici kao sv. Jakov Mlađi i brat mu Juda Tadej te trgovac i bankar, carinik Matej. Prvi koji je od dvanaestorice pošao za Isusom bijaše baš Andrija, zato je on i nazvan „prvopozvani.“ Uz njega je bio i sveti Ivan Evanđelist. Oni su bili najprije učenici Ivana Krstitelja koji je propovijedao skori dolazak Mesije. Kad je na Jordanu upro prstom na njega, Andrija i Ivan, kao pravi idealisti, približiše se k Isusu u jednostavnosti srca, onako spontano, a on ih je tako i prihvatio. Bili su to iskreni i pošteni ljudi koji su željeli živjeti za nešto više i zato već nekako skloni da prihvate i slijede Isusa. Andrija je k Isusu brzo doveo i svoga brata Šimuna, zato ga evanđelisti Matej i Luka u apostolskom zboru stavljaju odmah iza Šimuna Petra. Novi zavjet još u nekoliko zgoda spominje Andriju: tako kod umnažanja kruhova i kad su stranci u Jeruzalemu željeli vidjeti Isusa. Nakon Isusova uzašašća i silaska Duha Svetoga Sveto pismo Andriju više ne spominje, no zato o njemu pišu obilno mnogi apokrifni spisi koji, dakako, nisu vjerodostojni. Jedino ima neku vjerojatnost podatak da je Andrija propovijedao Evanđelje među Skitima, u današnjoj južnoj Rusiji, o čemu govori otac crkvene povijesti Euzebije. Za Andrijinu mučeničku smrt na takozvanom Andrijinu križu u obliku slova X znamo jedino iz jednog spisa, zvanog Passio, u kojem je opisano apostolovo mučeništvo. Predaja kaže da je bio raspet u Ahaji u gradu Patrasu, odakle su mu relikvije prenesene u Carigrad, a zatim u Amalfi u Italiju. Svečeva glava bila je god. 1462. prenesena u Rim, a vratio ju je natrag grčkim pravoslavnim vjernicima papa Pavao VI. Spominjemo kao naročito pouzdan povijesni podatak da se blagdan sv. Andrije slavio 30. studenoga već u doba sv. Grgura Nazianskoga, dakle, u drugoj polovici IV. stoljeća.                                                                                                                   

U današnjim prigodnim čitanjima ponajprije Sv. Pavao nam govori: ustima ispovijedati, srcem vjerovati i biti radosnim navjestiteljima evanđelja - to je od vremena apostola naša kršćanska zadaća. Možemo to slobodno uzeti danas kao prvi zadatak i vježbu ovog adventskog dana. Ustima razglašavati ono što u srcu vjerujem. To ne znači nekome nametati svoje stavove i opredjeljenja, već paziti na svoj riječnik u susretima koje ću danas imati s ljudima. Moje riječi moraju u sebi imati snagu blagoslova i posvećenja, sjaj Božje ljubavi i dobrote, nježnost Kristove blizine i brige za čovjeka kojega ću danas susretati. Pokazati svojim ponašanjem i govorom kome pripada srce moje, tko me je osvojio i kome služim. Svi moraju vidjeti za koga mi srce kuca i čiji život želim oslikati na svom životu. To znači da si ne smijem dopustiti da svojim jezikom oskrvrnjujem svetohranište u sebi – dušu – mjesto gdje prebiva moj Bog.

Kao uvod u neke televizijske serije koristi se „pilot film.“ Riječ je o nekoj vrsti predigre s glavnim glumcima, kojoj je cilj zainteresirati gledatelje za sljedeće nastavke. Današnje evanđelje moglo bi se usporediti s takvim „pilot filmom“ ili „pilot projektom.“ Ono prikazuje početak jedne uzbudljive životne priče, jednog novog početka četvorice muškaraca, Andrije, Petra, Jakova i Ivana. Tu četvoricu Isus doslovce izvlači iz svakodnevnog života, uzima ih sa sobom baš onakve kakvi jesu i vodi ih na putove koji su do tada za njih bili nezamislivi. Njegove se stope ukrštavaju s njihovim životnim tragom, kako bi potom oni mogli koračati njegovim stopama. Njihov život treba dobiti posve novi smisao. On ima veze s njihovim dosadašnjim pozivom, ali ga s druge strane posve nadilazi. Ono što je najavljeno u „pilot filmu“, kasnije će imati zapanjujući nastavak. Ribari - ljudi - mnogima su do sada omogućili otkriti svoj poziv. Bog za svakoga i za svaku od nas ima osobit poziv. Hoćemo li ga ignorirati - ili ćemo ga svim srcem prihvatiti poput ovih svetih muževa iz današnjeg evanđelja. Drugi zadatak današnjeg dana koji proizlazi iz Evanđelja: odazvati se radosno na Isusov poziv, što god radio, na molitvu kad zazvoni podne. Pozvati i druge za Isusom, ali ne riječima već svojim oduševljenim srcem za Isusa i njegove vrijednosti. Pazi da danas nekoga ne sablazniš kao kršćanin, vjernik svojim govorom, ponašanjem, odnosom prema bližnjemu, nesavjesnošću i neodgovornošću...

Sv. Andrija je bio kadar k Isusu dovesti ne samo brata Šimuna, kojega je Isus prozvao Kefom – Petrom, nego i druge. Sv. Andrija je čovjek nesebična srca, čovjek nezavidan, čovjek koji se raduje uspjehu drugoga, uspjehu brata svoga, uspjehu sunarodnjaka svoga, uspjehu pogana svojih. On se iskreno raduje. Baš ne razumije previše i često ne zna riješiti problem. Nema ni škole ne pameti za to. Ali zna gdje se problem rješava i zato ljude dovodi k Isusu. I tebe je 'neki Andrija' doveo u vjernički život i u Crkvu Kristovu, pa mu hvala. Mi molimo danas sv. Andriju apostola i mučenika, provopozvanoga, čije je prvenstvo otišlo njegovu bratu Petru, da nas predvede uvijek Kristu Gospodinu kako bi naše djelovanje uvijek bilo onakvo kakvo je naše vjerovanje, a da naše vjerovanje bude onakvo kako Bog zapovijeda. Bože pomozi nam kao i sv. Andriji. Amen.      
 
MOLITVA

O slavni sveti Andrija, ti si bio prvi koji je prepoznao i slijedio Jaganjca Božjega. Sa svojim prijateljem, svetim Ivanom, ostao si s Isusom tog prvog dana, svoj čitav život i za svu vječnost. Kao što si vodio svoga brata, sv. Petra, Kristu, i još mnoge druge poslije njega, vodi i nas k Njemu. Uči nas da vodimo druge Kristu isključivo iz ljubavi prema njima i predanosti njegovoj službi. Pomozi nam naučiti lekciju križa i nositi naše svakodnevne križeve bez prigovora tako da nas oni odvedu do Isusa. Amen.

 

Da biste komentirali, prijavite se.