Bog svojom ljubavlju zacjeljuje ranu naroda i ozdravlja po svojoj milosti

Nama ne preostaje drugo nego predati Bogu svoje naraštaje kako bi ozdravio naše obitelji i obdario ih svakim blagoslovom, kako bi se svako koljeno prignulo pred njegovim dolaskom. Donesimo pred Boga sve svoje i neka on svojom ljubavlju pohodi svakoga od nas.
Autor: fra Zvonimir Pavičić, OFM Photo: pixabay.com subota, 17. prosinca 2016. u 08:07

Iz Evanđelja po Mateju (Mt 1, 1-17)
 
Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova.

Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda i njegova braća. Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron. Hesronu se rodi Ram. Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon. Nahšonu se rodi Salma. Salmi Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda. Obedu se rodi Jišaj. Jišaju se rodi David kralj.

Davidu bivša žena Urijina rodi Salomona. Salomonu se rodi Roboam. Roboamu se rodi Abija. Abiji se rodi Asa. Asi se rodi Jozafat. Jozafatu se rodi Joram. Joramu se rodi Ahazja. Ahazji se rodi Jotam. Jotamu se rodi Ahaz. Ahazu se rodi Ezekija. Ezekiji se rodi Manaše. Manašeu se rodi Jošija. Jošiji se rodi Jehonija i njegova braća u vrijeme progonstva u Babilon.

Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodi Šealtiel. Šealtielu se rodi Zerubabel. Zerubabelu se rodi Elijakim. Elijakimu se rodi Azor. Azoru se rodi Sadok. Sadoku se rodi Akim. Akimu se rodi Elijud. Elijudu se rodi Eleazar. Eleazaru se rodi Matan. Matanu se rodi Jakov. Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.

U svemu dakle: od Abrahama do Davida četrnaest naraštaja; od Davida do progonstva u Babilon četrnaest naraštaja; poslije progonstva u Babilon do Krista četrnaest naraštaja.
 
Možda smo se pri čitanju današnjeg evanđelja i slušanju Isusovog rodoslovlja izgubili u svojim mislima i u tolikom broju imena. Možda nam mnoga imena ne znače mnogo, za neke možda nismo niti čuli niti znamo tko su bili.
 
Sve je to uredu i ne trebamo se baviti izračunima koliko je zapravo tu točno imena i naraštaja, niti je li povijesno sve utemeljeno, jer evanđelist to i ne traži od nas. On nam donosi Isusovo rodoslovlje počevši sve od Abrahama kako bi pokazao veliku povijest spasenja koju je Bog započeo s Abrahamom. Sva ova imena govore nam o tolikoj čežnji Izraelskog naroda i susretu sa svojim Spasiteljem. Oni nam dozivaju drevnost i ukorijenjenost Božje ljubavi u njegov izabrani narod. Upravo je po njemu Bog ušao u ovaj svijet kako bi po njemu navijestio spasenje svemu svijetu.
 
Ako bi pošteno govorili, to čak nije niti naša povijest, niti naši preci. Ali imamo s njima nešto zajedničko. S njima nas sjedinjuje posljednje ime toga naraštaja, a to je Isus Krist. On ujedinjuje cijeli svijet i nastavlja svoje naraštaje po cijelome svijetu sve do našega doba i sve do kraja svijeta. Zato nam ta imena ipak mnogo znače, jer smo po Kristu uneseni u njegov naraštaj.
 
Kad bi se i pobliže promotrili životi svih imenovanih ljudi u ovom rodoslovlju, pronašli bismo tu šaroliku lepezu različitih ljudi. Od velikana do grješnika. Od grješnika do obraćenika. I sve nam to opet govori kako Bog svojom ljubavlju zacjeljuje ranu naroda i ozdravlja po svojoj milosti. Njegovim utjelovljenjem ozdravlja ne samo izraelski narod, nego i sav svijet, jer je već Abrahamu obećano da će mu potomstvo biti brojno poput zvijezda na nebu i da će biti otac mnogim narodima.
 
Nama ne preostaje drugo nego predati Bogu svoje naraštaje kako bi ozdravio naše obitelji i obdario ih svakim blagoslovom, kako bi se svako koljeno prignulo pred njegovim dolaskom. Donesimo pred Boga sve svoje i neka on svojom ljubavlju pohodi svakoga od nas.

 

Da biste komentirali, prijavite se.