Ivan je glasnik koji pripravlja put Gospodinu

S Kristom je došlo spasenje svim ljudima i odgovori na mnoga pitanja koja se pojavljuju među ljudima. Krist uči, naviješta, ozdravlja, oprašta, liječi, tješi, hrani… Čini sve ono što označava vrijeme blaženstva i prisutnost kraljevstva. Upravo će Crkva, nastavljajući ta djela, ostati vidljivi znak Kristove prisutnosti u svijetu.
Autor: fra Zvonimir Pavičić, OFM Photo: pixabay.com četvrtak, 15. prosinca 2016. u 13:26

Iz Evanđelja po Luki (Lk 7, 24-30)
 
Kad Ivanovi glasnici odoše, poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: Što ste izašli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja? Ili što ste izašli vidjeti: Čovjeka u mekušaste haljine odjevena? Eno, oni u sjajnoj odjeći i raskošju po kraljevskim su dvorima. Ili što ste izašli vidjeti? Proroka? Uistinu, kažem vam, i više nego proroka! On je onaj o kome je pisano:

Evo, šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom.
Kažem vam: među rođenima od žene nitko nije veći od Ivana. A ipak, i najmanji u kraljevstvu Božjem veći je od njega.
Sav narod koji ga je slušao, pa i carinici, uvidješe pravednost Božju: pokrstiše se Ivanovim krstom. Naprotiv, farizeji i zakonoznanci ometoše što je Bog s njima naumio jer ne htjedoše da ih Ivan krsti.
 
 
Isus je s odgovorom poslao natrag Ivanove učenike. Taj odgovor još nije stigao do Ivana tako da on još ne zna je li Isus zaista 'onaj koji ima doći'. No, on nije jedini koji čeka odgovor. Isus primjećuje da farizeji i pismoznanci ne znaju tko je Ivan i sada i njima odgovara. Vidimo kako nam Luka stavlja dva otvorena pitanja i nudi odgovore na oba.
 
Do Ivana će glasnici stići i on će shvatiti da tko je Isus. Shvatit će da je vrijeme priprave svršilo te da je nastupila punina vremena, kada Sin Čovječji navješćuje i propovijeda narodom. Upravo taj Sin Čovječji farizejima i zakonoznancima objašnjava kako Ivan nije trska koju vjetar ljulja niti čovjek u sjajnoj odjeći i raskošju. On nije samo čovjek koji svojom naizgled čudnom pojavom mami ljude. On je puno više. On je i više od proroka jer je glasnik koji je poslan pred Sina Božjega. Njegova zadaća je velika i stoga je i on velik u Božjim očima.
 
A opet, pored takvog govora o Ivanu Krstitelju, Isus odmah nadodaje kako je 'i najmanji u kraljevstvu Božjem veći od njega.' Veći u smislu da je sada nastupilo vrijeme koje se iščekivalo. Prije toga vremena sve je bilo vrijeme iščekivanja, a sada je nastupila punina vremena, punina toga iščekivanja kad je Sin Božji ušao u svijet u obličju čovjeka kako bi spasio čovječanstvo.
 
Ovim odgovorom Isus prisutnima govori tko je Ivan i prikazuje njegovu veličinu, ali u isti trenutak on otkriva svoje poslanje i vrijeme koje je došlo, a s time i sve one koji se odluče za kraljevstvo Božje. Koliko god da je velika uloga Ivana Krstitelja, ne može biti veća od one koju imaju djeca kraljevstva. To kraljevstvo, došavši među ljude, poziva, usmjeruje i daruje ljudima konačni smisao života i spasenje za onoga tko ga želi. Ivan nije mogao ponuditi spasenje. On je jedino mogao pripraviti na susret sa Spasiteljem i obratiti ljude 'onomu koji dolazi'.
 
S Kristom je došlo spasenje svim ljudima i odgovori na mnoga pitanja koja se pojavljuju među ljudima. Krist uči, naviješta, ozdravlja, oprašta, liječi, tješi, hrani… Čini sve ono što označava vrijeme blaženstva i prisutnost kraljevstva. Upravo će Crkva, nastavljajući ta djela, ostati vidljivi znak Kristove prisutnosti u svijetu.
 
Tako Crkva daje svoj odgovor svima onima koji postavljaju pitanje o Kristu i prorocima, o njezinim svecima i o njezinom poslanju. I mi smo Crkva i pozvani smo sudjelovati u tim odgovorima. Neka naša djela ljudima kazuju kako smo djeca Božjega kraljevstva. 

Da biste komentirali, prijavite se.