Kroz vrijeme došašća potrebno je strasti pomiriti s krepostima

Svaki dan se kroz ovo došašće vježbajmo zahvaljivati i blagoslivljati Oca. Bog želi djelovati kroz svakoga od nas, bez obzira na stalež, sposobnost ili pak starost. Trebamo svaki dan jedni drugima pomagati biti dobri, ponizni, vjerni, blagi…
Autor: vlč. Krunoslav Pačalat/Laudato/I.D. Photo: shutterstock utorak, 01. prosinca 2015. u 08:54

PRVO ČITANJE: Iz 11, 1-10: Na njemu će duh Gospodnji počivat.

Čitanje Knjige proroka Izaije

U onaj dan: Isklijat će mladica iz panja Jesejeva, izdanak će izbit iz njegova korijena. Na njemu će duh Gospodnji počivat, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg. Prodahnut će ga strah Gospodnji: neće suditi po viđenju, presuđivati po čuvenju, već po pravdi će sudit siromasima i sud prav izricat bijednima na zemlji. Šibom riječi svoje ošinut će silnika, a dahom iz usta ubit bezbožnika. On će pravdom opasati bokove, a vjernošću bedra.

Vuk će prebivati s jagnjetom, ris ležati s kozlićem, tele i lavić zajedno će pasti, a dječak njih će vodit. Krava i medvjedica zajedno će pasti, a mladunčad njihova skupa će ležati, lav će jesti slamu ko govedo. Nad rupom gujinom igrat će se dojenče, sisanče će ruku zavlačiti u leglo zmijinje. Zlo se više neće činiti, neće se pustošiti na svoj svetoj gori mojoj: zemlja će se ispuniti spoznajom Gospodnjom kao što se vodom pune mora.

U dan onaj: Jesejev izdanak dignut kao stijeg narodima, puci će željno tražiti, i prebivalište njegovo bit će slavno. Riječ Gospodnja.

PSALAM: 72, 1-2.7-8.12-13. 17: U danima njegovim cvjetat će pravda i mir velik dovijeka!

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici!

U danima njegovim cvjetat će pravda
i mir velik — sve dok bude mjeseca.
I vladat će od mora do mora,
i od Rijeke do granica svijeta.

On će spasiti siromaha koji uzdiše
nevoljnika koji pomoćnika nema;
Smilovat će se ubogu i siromahu
i spasit će život nevoljniku:

Bilo ime njegovo blagoslovljeno dovijeka!
Dok je sunca, živjelo mu ime!
Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje,
svi narodi nazivali ga blaženim!

EVANĐELJE: Lk 10, 21-24: Isus kliče u Duhu Svetom.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Isus uskliknu u Duhu Svetom: „Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče! Tako se tebi svidjelo. Sve mi preda Otac moj i nitko ne zna tko je Sin — doli Otac; niti tko je Otac — doli Sin i onaj kome Sin hoće da objavi.“

Tada se okrene učenicima pa im nasamo reče: „Blago očima koje gledaju što vi gledate! Kažem vam: mnogi su proroci i kraljevi htjeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli; i čuti što vi slušate, ali nisu čuli!“

Riječ Gospodnja. 

RAZMATRANJE

Dragi Božji ugodnici, svanuo nam novi dan. Opet je pred nama novi izazov našoj vjeri i duhovnosti. Bog naš se trudi oko nas i mi se trudimo oko Njega, pogotovo sada u došašću. Bog nam nudi danas novu poruku, u prvom čitanju kroz proroka Izaiju. Naime, prorok nas upoznaje s onim koji dolazi i kaže: takvog pravedna kralja nije bilo, niti će biti. Dolazi s neba, uzima ljudsko tijelo – ljudsku narav na koju silaze svi darovi Duha Svetoga. Tu je najavljen onaj njegov dolazak koji se već zbio, ali i onaj koji se ima dogoditi u njegovom drugom dolasku. Taj drugi dolazak mi naviještamo i iščekujemo u svakoj misi. Kad Mesija dođe sve će se promijeniti. Nabraja pritom deset zvijeri i životinja koje, prije međusobno neprijateljski raspoložene, žive u miru. Izaijina slika označuje i Crkvu koja je nastavak Jišajeva izdanka, Krista, pa se na nju kao i na njega odnosi: „Dignut je kao stijeg narodima, puci će ga željno tražiti.“ Želi nam se ovdje reći kako je potrebno kroz došašće strasti pomiriti s krepostima. To jest strasti zamijeniti u kreposti. Naravno da se grijeh ne može pretvoriti u dobro, ali se treba shvatiti da svaka strast nije odmah zla i treba ju usmjeriti prema dobru. Kako je to moguće čovjeku? Samo s Bogom. Kaže Pavao: „Sve mogu u onome koji me jača.“ Zato molimo za milost, nadahnuti današnjim prvim čitanjem, da nas Duh Božji ispuni svojim darovima i nadahne u našemu radu. Zadatak koji mi je danas po prvom čitanju učiniti: prepoznati svoje strasti i kamo me one vode. Što mi strasti čine životu i kakve plodove donose? Pretvaraju li se one u kreposti i dižu li me u mom dostojanstvu ili prizemljuju i bacaju u prašinu vlastite propasti i nevrijednosti?

Čitav današnji psalam pjeva o Mesijinu kraljevstvu i kraljevanju: Kraljevstvu pravde i mira, Kristu kralju navijeke, Kristu ocu siromaha. Svim srcem kličem i pjevam ovaj Psalam, Mesiji koji dolazi, jer ga očekujem s nestrpljenjem ili sam možda još uvijek ravnodušan prema događaju svete božićne noći?

Kad su se sedamdesetorica radosno vratila s prvog misionarskog putovanja na kojemu su im se pokoravali i zlodusi, Isus im kaže neka se više raduju tome što su im imena zapisana na nebesima. Na to današnji evanđeoski odlomak nadovezuje Kristovo veselje i slavljenje Oca što je tu povlasticu dao malenima. Isus je sav radostan što su učenici po prvi put bez njega uspješno obavili misiju. Pun Duha slavi Oca. I nas taj duh ispunja. Potiče nas na radost i kliktaj. To se mora vidjeti u mom govoru, mojim pokretima, mome radu, mojoj misiji koju imam svaki dan. Isus slavi i blagoslivlja Boga. To nam je primjer koji trebamo slijediti: svaki dan slaviti i blagoslivljati Boga. Svaki dan se kroz ovo došašće vježbajmo zahvaljivati i blagoslivljati Oca. Bog želi djelovati kroz svakoga od nas, bez obzira na stalež, sposobnost ili pak starost. Trebamo svaki dan jedni drugima pomagati biti dobri, ponizni, vjerni, blagi… ostati maleni u sebi, a veliki u Bogu. Bog traži naše srce. Ono, pak, treba biti otvoreno i plemenito. Zato je potrebna malenost, a ne oholost i uznositost. Bog preko malenih lakše dolazi u ovaj svijet. Zato molimo za milost da budemo jednostavni i skromni. Da li je to zaista i moja želja ili samo floskula koju pobožno ponavljam svaki puta kad me Božja riječ na nju podsjeća? Amen.
 
MOLITVA
 
Gospodine, znam da te veseli moje došašće i ja mu se veselim. Nemoj dopustiti da klonem i iznemognem na putu prema Tebi. Ako ne bude promjena u meni o kojima danas Izaija govori znak je da sam ostao isti i da sam promašio ovo sveto i milosno vrijeme. Pošalji mi Duha  Svetoga uz kojega ću lakše ostvariti svoje adventske ideale.  Duh  života, duh požrtvovnosti, duh vjere, duh dobrote, duh vječnog života i spoznaju da smo za vječnost određeni. Daj danas raspali čežnju u meni da s Tobom slavim Oca u svemu što jesam i u svakom plemenitom nastojanju. Amen.

 

Da biste komentirali, prijavite se.