Ponesimo svoje srce na dar Emanuelu - neka mu zauvijek pripada

Jesam li se pripremio i pripravio njemu dolazak? Hoće li to biti moje osobno veselje i radost koju ću dijeliti sa drugima? Je li i za mene danas Isus središte moje i sveopće povijesti i izvor svih mojih nadanja?
Autor: vlč. Krunoslav Pačalat/Laudato/M.R. Photo: pixabay.com četvrtak, 24. prosinca 2015. u 10:11

ČETVRTAK – 4. tjedan došašća – 24.12.
PRVO ČITANJE: 2Sam 7, 1-5.8b-12.14a.16: Kraljevstvo će Davidovo trajati do vijeka pred Gospodinom.
Čitanje Druge knjige o Samuelu

Kad se kralj David nastanio u svojem dvoru, a Gospodin mu pribavio mir od svih njegovih neprijatelja uokolo, reče kralj proroku Natanu: „Pogledaj! Ja, evo, stanujem u dvoru od cedrovine, a Kovčeg Božji pod šatorom.“ A Natan odgovori kralju: „Idi i čini sve što ti je na srcu, jer je Gospodin s tobom.“

Ali još iste noći dođe Natanu ova Gospodnja riječ:

Idi i reci mome sluzi Davidu: Ovako govori Gospodin: Zar ti da mi gradiš kuću da u njoj prebivam? Ja sam te uzeo s pašnjaka, od ovaca i koza, da budeš knez nad narodom mojim Izraelom. Bio sam s tobom kuda si god išao, iskorijenio sam sve tvoje neprijatelje pred tobom. Ja ću ti pribaviti veliko ime, kao što je ime velikana na zemlji. Ja ću odrediti mjesto narodu svojem Izraelu, posadit ću ga da na njemu prebiva i da više ne strahuje, niti da ga zlikovci muče kao prije, onda kad sam odredio suce nad svojim izraelskim narodom.

Ja ću ti pribaviti mir od svih tvojih neprijatelja. Gospodin će te učiniti velikim, Gospodin će ti podići dom. I kad se ispune tvoji dani, i ti počineš kod svojih otaca, podići ću tvoga potomka nakon tebe, koji će se roditi od tvog tijela, i utvrdit ću njegovo kraljevstvo.

Ja ću njemu biti otac, a on meni sin.
Tvoja će kuća i tvoje kraljevstvo trajati dovijeka preda mnom,
tvoje će prijestolje čvrsto stajati zasvagda."
Riječ Gospodnja.

PSALAM: 89, 2-5.27.29: O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka!

O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka,
od pokoljenja do pokoljenja
usta će moja obznanjivati tvoju vjernost.
Ti reče: „Zavijeke je sazdana ljubav moja!“
U nebu utemelji vjernost svoju.

„Savez sklopih s izabranikom svojim,
zakleh se Davidu, sluzi svome:
Tvoje potomstvo održat ću dovijeka,
za sva koljena sazdat ću prijestolje tvoje.“

On će me zvati: 'Oče moj!
Bože moj i hridi spasa mojega!'
Njemu ću sačuvati dovijeka naklonost svoju
i Savez svoj vjeran.

EVANĐELJE: Lk 1, 67-79: Pohodi nas Mlado sunce s visine.
Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Zaharija, otac Ivanov, napuni se Duha Svetoga i stade prorokovati:
„Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov, što pohodi i otkupi narod svoj! Podiže nam snagu spasenja u domu Davida, sluge svojega kao što obeća na usta svetih proroka svojih odvijeka: spasiti nas od neprijatelja naših i od ruke sviju koji nas mrze; iskazati dobrotu ocima našim i sjetiti se svetog Saveza svojega, zakletve kojom se zakle Abrahamu, ocu našemu: da će nam dati te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, služimo bez straha u svetosti i pravednosti pred njim u sve dane svoje. A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati jer ćeš ići pred Gospodinom da mu pripraviš putove, da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu po otpuštenju grijeha njihovih, darom premilosrdnog srca Boga našega po kojem će nas pohoditi Mlado sunce s visine da obasja one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj, da upravi noge naše na put mira.“
Riječ Gospodnja.

RAZMATRANJE

Dragi Isusovi prijatelji, evo nas na cilju. Trenutak do betlehemske štalice i njezina dragoga Gosta, novorođenoga Spasitelja. Ostaje samo pohoditi štalicu – Sveti Oltar – Svetu Gozbu Otkupiteljevu i zagrliti Mesiju. Ponesimo svoje srce na dar Emanuelu. Neka mu zauvijek pripada i neka se služi s njime u korist svoga Evanđelja.

Na kraju adventskog vježbanja trebali bismo se ustaliti u svom opredjeljenju za Gospodina kroz redovno čitanje, slušanje i razmatranje Božje riječi. Kao što se David ustalio u svome kraljestvu i učvrstio se. Poslije svega Gospod ga je nagradio mirom jer je umirio njegove okolne neprijatelje. I mi smo, vjerujem, u ovom adventskom vremenu pokorili svoje neprijatelje – grijehe i nagone svoje. Božji prorok mu naviješta, iza kako je David htio graditi dom Gospodinu, da on to neće biti već njegov sin Salomon, a Gospod njegovu potomstvu daje blagoslov i blagostanje kao i duljinu trajanja njihova kraljevstva. Gospodin ga je uzeo od pastira, učinio ga je jakim nad neprijateljima, a njegova osobna slava i moć i njegovih nasljednika će biti slava i moć djece Božje. Kralj i njegovi i narod će biti blagoslovljeni u Gospodinu, a njegova kuća, to je kraljevstvo, da će trajati za vjekove.

Poruka je ovdje jasna Davidu; spasenje ne dolazi iz jednoga kamenoga hrama ili iz ljudskih ruku, već spasenje dolazi iz Saveza s Bogom koje mu pripada i kamen i hram i svaka druga stvar, pa time čovjek i sama povijest. I nama je to poruka da nije dovoljno samo držati do izvanjskoga vjerskog života, već u srcu živjeti svoj Krsni Savez s Bogom. A to znači živjeti sakramentalnost svoga života.

U današnjem evanđelju se susrećemo još jednom sa Zaharijom, ocem Ivana Krstitelja. Zajedno možemo sada s njime slaviti Boga. Zaharijin hvalospjev 'Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov, kao i Marijin Veliča duša moja Gospodina', je pjesma puna optimizma i radosne nade u kojoj se zahvaljuje Božjoj nazočnosti koja ljubi čovjeka i radi njega dolazi. Vidljivi znak njegove ljubavi među nama je sam njegov sin Isus Krist.

Krist je objava i svjetlo Očevo, ali u jednom sakrivenom i poniznom obliku, ono i onako što mogu samo uočiti i otkriti ljudi vjere kao što su bili proroci, sveci, Marija. Oni su mogli razumjeti jer su se njemu vjerom približili. Njihove oči su bile oči vjere i tako ga vidjeli i prepoznali.

Današnji čovjek, mi smo napravili toliko napretka i otišli toliko u znanosti da nam se čini da imamo čak i ključ od svemira i svega stvorenoga, pa tako i od života i sreće. No, nažalost nije tako. Jedno uza sve to i toliki napredak naše zadovoljstvo, sreća i vjera u život nemaju veselja što se vidi u svemu oko nas. Pogledajmo letimično novine, televiziju, susrete jedni s drugima, umjetnost, kulturu i sve kretanje oko nas odiše više crninom nego nekim veseljem. A današnje Evanđelje nam nudi Hvalospjev veselja oca Ivana Krstitelja kao i neki dan Hvalospjev Marijin koji nisu imali velike ključeve i velika saznanja znanosti i povijesti, ali odišu velikom srećom i još većom nadom, jer je Gospod pohodio i pogledao malene i uzvisio ih.

Imamo se pravo danas pitati o vlastitom veselju za dolazak Spasitelja. Jesam li se pripremio i pripravio njemu dolazak? Hoće li to biti moje osobno veselje i radost koju ću dijeliti sa drugima? Je li i za mene danas Isus središte moje i sveopće povijesti i izvor svih mojih nadanja?

Ne zaboravimo! David je zaboravio i on je mislio graditi hram Gospodinu. Gospodin kaže da nismo mi oni koji njemu činimo usluge slaveći njegov dolazak u Božiću, već je Otvorimo oči i uši naše vjere da sve ovo ne bude bez nas ili da se mimo nas dogodi. Već dvije tisuće godina Sin Božji, Isus Krist se želi utjeloviti u naše obitelji u našu povijest u nas svakoga osobno. Dakle, On je onaj koji najprije misli na nas, pa onda mi na njega. Sve smo ovo čuli u Došašću, a sada se za malo počinje i ostvarivati. Slušali smo njegova obećanja, a sada se obećanja ispunjaju.

Otvorimo oči i uši naše vjere da sve ovo ne bude bez nas ili da se mimo nas dogodi. Već dvije tisuće godina Sin Božji, Isus Krist se želi utjeloviti u naše obitelji u našu povijest u nas svakoga osobno, pa dajmo mu odgovor koliko i kako smo ga primili i kako ga primamo. Amen.
 
MOLITVA

Marija naša majka je zabrinuta za nas. Ona se boji da ne idemo putem ovoga svijeta. Svijet traži ugodnost i život puta manjeg otpora a da ne računamo toliko s  Bogom.  Majka moja budi mi uzor, da i ja idem putem Tvoga Sina kao što si Ti išla. Zagovaraj me kod svoga Sina, da me ne osudi  radi mojih pogrešaka i da me prihvati  kao svoj učenik. Želim uvijek slušati Njegove riječi i upute. Amen.

 

Da biste komentirali, prijavite se.