Sretan je među nama onaj koji se uzda u Providnost i s Marijom slavi Božje milosrđe

Zadatak za naše adventsko vježbanje jest zahvaljivanje na daru vlastitoga života, ali nam je zahvaljivati i na daru života svojih bližnjih. Oni su nam dar od Boga preko kojih nam se Bog daruje i čini nam dobra svoja.
Autor: vlč. Krunoslav Pačalat/Laudato/M.R. Photo: pixabay.com utorak, 22. prosinca 2015. u 10:24

UTORAK – 4. tjedan došašća – 22.12.
PRVO ČITANJE: PRVO ČITANJE: 1Sam 1, 24-28  Ana zahvaljuje za rođenje Samuelovo.
Čitanje Prve knjige o Samuelu


U one dane: Čim je Ana dječaka Samuela odbila od prsiju, povede ga sa sobom uzevši uz to trogodišnjeg junca, efu brašna i mijeh vina; i uvede ga u Dom Gospodnji, u Šilo. A dječak je bio još vrlo mlad. Tada zaklaše junca, a majka dječakova pristupi k Eliju i reče: „Dopusti, gospodaru! Tako ti života tvoga, gospodaru, ja sam ona žena koja je stajala ovdje kraj tebe moleći se Gospodinu. Molila sam za ovo dijete, i Gospodin mi je uslišio prošnju kojom sam ga prosila. Zato i ja njega ustupam Gospodinu za sve dane njegova života: ta isprošen je od Gospodina.“ I pokloniše se ondje Gospodinu. Riječ Gospodnja.
 
Otpjevni psalam: 1Sam 2, 1.4-8
Pripjev: Kliče srce moje u Gospodinu, Spasitelju mojemu.


Kliče srce moje u Gospodinu,
raste snaga moja po Bogu mom.
Šire mi se usta na dušmane moje,
jer se radujem pomoći tvojoj.

Lomi se luk junacima,
nemoćni se snagom opasuju.
Nekoć siti sad se za kruh muče,
nekoć gladni ne gladuju više.
Nerotkinja rađa sedam puta,
majka brojne djece svježinu izgubi.

Gospodin daje smrt i život,
ruši u Podzemlje i odande diže.
Gospodin čini uboga i bogata,
obara čovjeka i uzvisuje.

Diže slaba iz prašine,
iz bunjišta izvlači uboga,
da ih posadi s knezovima
i da im odredi počasna mjesta.
 
EVANĐELJE: Lk 1, 46-56  Velika mi djela učini Svesilni.
Čitanje svetog Evanđelja po Luki


U ono vrijeme: Marija reče: „Veliča duša moja Gospodina, klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje! Odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom. Jer velika mi djela učini Svesilni, sveto je ime njegovo! Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene. Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela, slugu svoga, kako obeća ocima našim: spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.“
Marija osta s Elizabetom oko tri mjeseca, a onda se vrati kući.
Riječ Gospodnja.

RAZMATRANJE

Dragi vrijedni duhovni ljudi, hodamo polako korak po korak i u stopu pratimo čitanja koja nam Crkva u došašću stavlja pred nas. Redovito se u došašću susrećemo s jednim starozavjetnim čitanjem, psalmom i evanđeljem. I ako malo bolje razmislimo što smo sve slušali kroz došašće uočit ćemo kako cijeli Stari zavjet pripravlja Novi zavjet, kako sve osobe i događaji u povijesti našega spasenja – a to je sadržaj Biblije i za to je i napisana – vode k Mesiji. Znamo da su neke osobe bile slike, tipovi Spasitelja. S toga ćemo polazišta lako razumijeti zašto nam liturgija par dana prije proslave Isusova rođenja čita o Samuelovu rođenju. Već sama njegova osoba naviješta Isusa, jer malo je tko bio tako vrijedan prorok, levit i sudac kao Samuel. A kako je sva savršenost i svetost od utjelovljenoga Boga, to nas Samuelovo dobro izvršeno zvanje pripravlja na našega božanskoga Učitelja – proroka, Svećenika – levita i Kralja – suca.  

Prvo nas današnje čitanje potiče na zahvaljivanje i velikodušnost prema Bogu. Naime, Samuelova majka bila je nerotkinja te je svoga sina isprosila i zavjetovala ga. Danas čujemo kako ga ustupa Gospodinu. Nije sebična. Zna da ga je dobila od Boga i Bogu ga predaje. Prekrasan primjer odgovornog i savjesnog roditeljstva. Biti svjestan da je život dar od Boga i da Bogu treba uvijek pripadati u svemu što živi.

Zadatak za naše adventsko vježbanje jest zahvaljivanje na daru vlastitoga života, ali nam je zahvaljivati i na daru života svojih bližnjih. Oni su nam dar od Boga preko kojih nam se Bog daruje i čini nam dobra svoja. Stoga nam je drugi zadatak vježbati se u sebedarju Bogu. Biti Bogu darežljiv od onoga što sam od njega primio. Da sve ono što jesam i imam bude na raspolaganju Bogu i bližnjemu. Velikodušno se stavljati Bogu na raspolaganje. Te zajedno s Marijom veličati Boga za sva učinjena djela koja je Svevišnji izveo do sada na našem životu. Marijin hvalospjev iz današnjeg Evanđelja treba nam biti poticaj za vlastito promišljanje o dobročinstvima koja nam je Providnost udijelila do sada u životu. Sretan onaj među nama koji s Marijom svaki dan slavi Božje milosrđe koje se najdivnije pokazalo u našem otkupljenju, koje je jedanput zauvijek izvršeno na križu i neprestano je prisutno u oltarskom spomen – činu.

Marija je svjesna veličine svoga dara i zato zanosom srca i duše izriče svoj „Veliča“ – hvali i zahvaljuje Gospodinu. Na čemu ja posebno želimo ovoga časa zahvaliti Gospodinu? Koji su to darovi i dobročinstva na kojima želim svim zanosom srca i duše hvaliti Boga ovoga trenutka? Neka ta spoznaja o dobročinstvu Božjem mojem životu bude na poticaj da poželim zauvijek ostati Božji čovjek. Amen.

MOLITVA

Gospodine, hvala ti na mom životu i na životu mojih dragih bližnjih. Nikada neću biti svjestan koja je to milost iskazana mojoj osobi. Cijeli život na zemlji neće mi biti dovoljan da ti do kraja zahvalim na tolikom daru. Molim te za Duha Svetoga da me vodi da ne prokockam taj veliki dar Tvoga božanskog srca. Neka te svaka sekunda i minuta, sat i dan, godine moga života veličaju kroz sve ono što svaki dan živim. Amen.

 

Da biste komentirali, prijavite se.