Što li će mi rođenje Mesije donijeti i što će promijeniti na meni?

Kakvo veselje i strahopoštovanje treba obuzeti nas koji se spremamo na proslavu rođenja samoga Boga? Ima li ga u nama već sada? Kako se osjećam dok mislim na svetu betlehemsku noć koja mi nosi Emanuela – Boga koji želi živjeti samnom?
Autor: vlč. Krunoslav Pačalat/Laudato/M.R. Photo: pixabay.com srijeda, 23. prosinca 2015. u 10:04

SRIJEDA – 4. tjedan došašća – 23.12.
PRVO ČITANJE: Mal 3, 1-4.23-24 Poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe Dan Gospodnji.
Čitanje Knjige proroka Malahije


Ovo govori Gospodin Bog:
Evo, šaljem glasnika da put preda mnom pripravi. I doći će iznenada u Hram svoj Gospodin koga vi tražite i anđeo Saveza koga žudite. Evo ga, dolazi već — govori Gospodin nad Vojskama.
 
Ali tko će podnijeti dan njegova dolaska i tko će opstati kad se on pojavi? Jer on je kao oganj Ijevačev i kao lužina bjeliočeva. I zasjest će kao onaj što topi srebro i pročišćava. Očistit će sinove Levijeve i pročistit će ih kao zlato i srebro, da prinose Gospodinu žrtvu u pravednosti. Tad će biti draga Gospodinu žrtva Judina i jeruzalemska kao u drevne dane i kao prvih godina. Evo, poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe Dan Gospodnji, dan velik i strašan. On će obratiti srce otaca k sinovima, a srce sinova k ocima, da ne dođem i ne udarim prokletstvom zemlju.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 25, 4-5b.8-10.14 
Pripjev: Podignite glave, jer je blizu vaše otkupljenje.


Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me,
jer ti si Bog, moj Spasitelj.

Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.

Sve su staze Gospodnje ljubav i istina,
za onog koji čuva Savez njegov i propise.
Prisan je Gospodin s onima koji ga se boje
i Savez svoj objavljuje njima.

Evanđelje: Lk 1, 57-66 Rođenje Ivana Krstitelja
Čitanje svetog Evanđelja po Luki


Elizabeti se navršilo vrijeme da rodi. I porodi sina. Kad su njezini susjedi i rođaci čuli da joj Gospodin obilno iskaza dobrotu, radovahu se s njome.
Osmoga se dana okupe da obrežu dječaka. Htjedoše ga prozvati imenom njegova oca — Zaharija, no mati se njegova usprotivi: "Nipošto, nego zvat će se Ivan!« Rekoše joj na to: "Ta nikoga nema od tvoje rodbine koji bi se tako zvao." Tada znakovima upitaju oca kojim ga imenom želi prozvati. On zaiska pločicu i napisa: "Ivan mu je ime!« Svi se začude, a njemu se umah otvoriše usta i jezik te progovori blagoslivljajući Boga.

Strah obuze sve njihove susjede, a po svem su se Gorju judejskom razglašavali svi ti događaji. I koji god su čuli, razmišljahu o tome pitajući se: »Što li će biti od ovoga djeteta?« Uistinu ruka Gospodnja bijaše s njime.
Riječ Gospodnja.

RAZMATRANJE

Dragi duhovni ljudi, kad se ovako duhovno pripremamo za Božić i kad razmišljamo kolike milosti i prave koristi za život nam donosi Isusovo rođenje i ne samo nama već i svima oko nas, a kad gledamo što se sve zbiva oko nas želimo požuriti Isusov dolazak. Naime, raspoloženje u kojem Malahija piše današnje prvo čitanje jest upravo takvo: čak su i pravednici pitali Boga gdje je njegova pravda kad oni koji zlo čine ide dobro kao da su mili Gospodinu. Kao da se nameće odgovor, kojega često današnji čovjek izgovara u takvim raspoloženjima: 'nema nikakva smisla činiti dobro'. Mora nas razveseliti odgovor kojega Bog daje po proroku Malahiji u današnjem prvom čitanju: daje obećanje da će sam doći i srediti prilike u svome hramu. I zaista je došao po Mesiji. Ali kad počne sud Božji nitko neće opstati koji nije bio vjeran Bogu i tko nije činio dobro za svoga života. Vrlo slikovito opisuje prorok kako će se zlo i zli od dobra i dobrih odvojiti. I to je ono na što treba pomisliti kada nas obeshrabruje situacija u kojoj živimo.

Kaže se Božja pravda je spora ali dostižna. Treba imati strpljenja s onim što je zlo oko nas ili u nama jer će se konačno lučenje izvršiti tek o žetvi na svršetku svijeta. Do tada treba surađivati sa svakim Isusovim dolaskom u milosti da na kraju života Gospodin nađe što manje ljulja za koji bismo mi odgovarali. Zato ću i danas stati pred sebe i zagledan u svoj život promišljati koliko je prave pšenice, a koliko ljulja u mom dosadašnjem životu? Koliko je do sada moj život zaista Božji život a koliko život bez Boga? Možda si čak ispisati ili iscrtati sliku vlastitog života: odijeliti dobro od zla u svojim mislima kako bi jače zaživio dobro Božje u sebi po dolasku Božića, kako bih konačni Isusov dolazak dočekao sa što više pšenice a što manje ljulja.

Zato molimo danas adventski psalam 24 koji govori o Spasiteljevoj dobroti, ljubavi i vjernosti. Od njega onda svi mi grešnici, ponizni maleni i bogobojazni možemo očekivati da će nas svojim primjerom i poukom povesti svojim pravilnim putovima. Time će ispuniti obećanja koja nam je dao sklopivši s nama savez i dajući nam spasonosne zakone. Oni koji sa svoje strane nastoje biti vjerni savezu s Bogom i izvršavati njegove propise smije u njemu gledati svoga kralja i zakonodavca, još više, svoga Emanuela – kako ga pozdravljamo pjevajući Aleluja.

I samo današnje evanđelje nam želi stvoriti to radosno ozračje koje donosi rođenje jednog djeteta. Ovdje se radi o rođenju Isusovog preteče Ivana Krstitelja. Njegovu su se rođenju uz oca i majku veselili i njihovi susjedi i rodbina. No Ivanovo rođenje ne bijaše sasvim obično rođenje. Tu su se dogodile takve stvari da sve napuniše čuđenjem i strahopočitanjem koje svaki čovjek osjeti u Božjoj blizini. Kakvo veselje i strahopoštovanje treba obuzeti nas koji se spremamo na proslavu rođenja samoga Boga? Ima li ga u nama već sada? Kako se osjećam dok mislim na svetu betlehemsku noć koja mi nosi Emanuela – Boga koji želi živjeti samnom?

Oko Ivana nastala je i mala pomutnja oko imena, ali o tome ne treba pisati jer nam je svima jasno kako se tada postupalo, ali treba primijetiti kao su Elizabeta i Zaharija poslušni Bogu i kod davanja samog imena djetetu. Ime je važno za život čovjeka. Ono također želi nešto reči o nama. Nažalost, danas je nastao veliki kaos oko davanja imena djetetu. Ima li u tebe prostora u razmišljanju o takvim stvarima kroz prizmu Božje riječi odnosno kršćanske tradicije ili podliježeš i ti nekom suvremenom modernom načinu imenovanja ljudi ili pak nečeg sličnog?

Svi su se pitali što li će biti od ovoga djeteta. I ja se trebam danas pitati što li će biti od pojavka Mesije u mom životu? Što li će mi njegovo rođenje donijeti i promijeniti na meni?

Ne zaboravimo, na kraju ovoga razmišljanja, da Isususova prisutnost u našoj naravi znači i njegovo neprestano pozivanje da budemo i mi njegovi kao što je on naš. To je i smisao čitavoga sakramentalnoga i uopće liturgijskoga života. Amen.

MOLITVA

Gospodine, jako smo ti blizu i ti si nama jako blizu. I to me raduje. Prekrasan je osjećaj tebi pripadati i znati da ti želiš pripadati meni. Hvala ti što me tješiš, Bože, dok tražim odgovore na zbivanja oko sebe. Hvala ti što mi obećavaš da ćeš se sam potruditi oko svijeta u kojemu živim. Posluži se samnom. Želim ti biti od pomoći u tome. Amen.

 

Da biste komentirali, prijavite se.