Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!

Neka nas Marija, Majka Božja i Majka naša, svojom ljepotom nauči da i mi budemo lijepi, da budemo dostojni svojega poziva, kako bismo u svoja srca primali Boga kroz sakramente i tako jednog dana prispjeli u zajedništvo koje nam je pripravio njezin sin, Bog Isus Krist.
Autor: fra Zvonimir Pavičić, OFM Photo: pixabay.com četvrtak, 08. prosinca 2016. u 14:24

Bezgrješno začeće blažene Djevice Marije
 
Iz Evanđelja po Luki (Lk 1, 26-38)
 
U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: 'Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!' Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: 'Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.'

Nato će Marija anđelu: 'Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?' Anđeo joj odgovori: 'Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!' Nato Marija reče: 'Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!' I anđeo otiđe od nje.
 
Na današnju svetkovinu Bezgrješnog začeća blažene Djevice Marije slušamo evanđelje o navještaju koji je Mariji obznanio anđeo Gabriel – da će začeti i roditi Sina Božjega po Duhu Svetome.
 
Možda nas malo zbunjuje ovo evanđelje na prvo slušanje, budući da danas slavimo Marijino začeće, a ne Isusovo začeće. No, Marijino začeće je u službi Isusova začeća. Bog je Mariju očuvao od ljage istočnoga grijeha kako bi po njoj Isus zadobio savršenu utrobu, savršeni dom u kojem se mogao roditi na svijet, On koji je nama postao u svemu sličan osim u grijehu. I dolikovalo je da jedna takva ponizna Djevica bude Majkom Sina Božjega. Ona koja je od Boga očuvana i oslobođena od grijeha od kojega ne može pobjeći niti jedan čovjek koji se začne u utrobi majke.
 
Anđeo Gabriel hrabri Mariju i govorio joj kako je ona našla milost u Gospodina. Ona je predodređena da postane Majka Sina njegova. Ona je u svome začeću već našla milost od Gospodina kad ju je učinio najljepšim stvorenjem, onom bez grijeha, bez mrlje, a puna milosti i puna ljepote. Ljepota je to koja izvire upravo iz te milosti kojom ju je Bog obasuo.
 
Po njoj jer je našla milost u Gospodina i svima nama sviće novo Sunce pravde, Krist, naš Gospodin, Onaj koji spašava sve ljude i trajno ih oslobađa te spone grijeha. On, jer je u Mariji sebi pripravio dostojno svetište, ulazi u svijet koji je donekle obilježen grijehom, u kojem čovjek robuje grijehu i nije slobodan od njega. On ulazi po Mariji u taj svijet i uništava okove grijeha te čovjeka čini slobodnim i sposobnim za zajedništvo s Bogom, koje je nekoć izgubio.
 
Stoga se slavno zbori o Mariji koja se učinila dostojnom biti prebivalište i svetište Božje. S njom i cijeli svijet, sve stvorenje i svi ljudi kliču zbog Spasitelja koji nas je po njoj pohodio. Sunce pravde koje rasvjetljuje svakoga čovjeka i koje ne poznaje zalaza. U njezinom Veliča i mi kličemo Bogu i slavimo Ga zbog ljubavi kojom nas uzljubi.
 
Neka nas zato Marija, Majka Božja i Majka naša, svojom ljepotom nauči da i mi budemo lijepi, da budemo dostojni svojega poziva, kako bismo u svoja srca primali Boga kroz sakramente i tako jednog dana prispjeli u zajedništvo koje nam je pripravio njezin sin, Bog Isus Krist. 

Da biste komentirali, prijavite se.