Molimo Te, podaj nam milost do posve neznatnoga uzrasti

'Marija je najveća od svih žena, kraljica je Neba i zemlje, jer uvijek je znala ostati neznatna...'
Autor: p. Luka Rađa/Laudato/J.B. Photo: pixabay.com petak, 08. rujna 2017. u 08:16

Gospodine, danas je blagdan
Rođenja Blažene Djevice Marije,
ili kako naš svijet kaže: Mala Gospa je.

Marija je najveća od svih žena,
kraljica je Neba i zemlje,
jer uvijek je znala ostati neznatna,
sporedna i mala. I baš zato jer je takva bila,
Marija je Boga rodila.

U evanđelju slušamo da je
Marijina trudnoća zbunila Josipa,
pa mu je Bog po anđelu rekao:
'Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti
k sebi Mariju, ženu svoju.
Što je u njoj začeto,
doista je od Duha Svetoga.

Gospodine je zbilja,
po malenosti se veličanstveni
događaji zbivaju.

Molimo Te, podaj nam
milost do posve neznatnoga uzrasti. Amen!

Od srca p. Luka

Po evanđelju dana; Mt 1, 1-16.18-23

 

Da biste komentirali, prijavite se.