Molimo Te da se osvjedočimo u Tvoje Božanstvo

'Ali kad je na Tvoju riječ uhvatio mnoštvo riba shvatio je da si Bog...'
Autor: p. Luka Rađa/Laudato/J.B. Photo: pixabay.com četvrtak, 07. rujna 2017. u 08:08

Gospodine danas se spominjemo
domaćeg sina svetog
Marka Križevčanina. A u evanđelju
slušamo kako se narod gužvao
oko Tebe kraj Genezaretskog jezera.

Ali srećom tu se našao
i Tvoj Petar sa svojom lađom.
Ušao si u lađu odakle si se obraćao ljudima.

A i Petar se osvjedočio
da si Bog jer ste išli na ribe,
kad Te odgovarao jer on je
čitavu noć bezuspješno lovio.

Ali kad je na Tvoju riječ
uhvatio mnoštvo riba
shvatio je da si Bog,
a on da je grešan čovjek.

Molimo Te da se i mi osvjedočimo
u Tvoje Božanstvo i
spoznamo vlastitu mizernost. Amen!

Od srca p. Luka

Po evanđelju dana: Lk 5, 1-11

 

Da biste komentirali, prijavite se.