Kako pobijediti pustinju?

Blago čovjeku koji trpi kušnju: prokušan, primit će vijenac života! Jak 1, 12
Autor: vlč. Filip Pavlović/Laudato Photo: buubi.com nedjelja, 22. veljače 2015. u 08:12

Kada se osjećaš usamljeno i u potrebi i nikoga nema tko bi ti pomogao život je tada poput pustinje. Upravo je u takvim trenucima vjerovati najteže. Potrebna je hrabrost da bi vjerovao da te Bog voli. No, nemoj nikada zaboraviti da i u pustinji nisi sam, Isus je također tu. I on je bio kušan, i on je proživljavao pustinje. On je s tobom i u pustinjama tvoga života.

Svoje pustinje i svoje kušnje možemo nadvladati ako se ugledamo u Krista i njegov primjer. Markov izvještaj o kušnji u pustinji je najkraći, no možemo vidjeti u drugim izvještajima o ovom događaju kako Krist odbija učiniti nepotrebna čudesa, radi puste taštine i slave. Naučimo i mi nadvladati slične napasti - želja da se prikažemo uspješnima – to može biti napast i osobi s najsvetijim zvanjem. Naučimo se ne tražiti, a još manje zahtijevati izvanredne znakove da bismo vjerovali! Pogledajmo u svoj svakodnevni život, možda je uistinu kao pustinja, ali ako pogledamo bolje vidimo koliko je oaza, koliko je cvijeća Božje milosti među kamenjima naše svakodnevice.

Svaka kušnja je u biti prijevara. Sotona u svojim kušnjama računa na naše ambicije. Ambicija vlastitog isticanja pod svaku cijenu, drugim riječima egoizam. Ponekad nam vlastito "ja" može biti najveći idol, a idoli mogu biti i razne druge materijalne stvari. Bilo koje materijalno dobro koje otpočne odvlačiti od Boga prestaje biti dobro. Grijeh se čini tako privlačnim. Jedan bi moj profesor na to rekao: "Grijeh puno obećava, malo daje, a sve oduzima!"

Danas smo pozvani otkrivati ljubav, to je način kako pobijediti pustinju. Pokloniti svoje povjerenje Kristu, u njega se uzdati svjesni da malo toga možemo postići sami. "Sve mogu u onome koji me jača!" (Fil 4,13) - uvijek računajmo na milost Božju. Ustrajmo u molitvi, iskrenosti i otvorenosti svome duhovniku i ispovjedniku. Ustrajmo u euharistiji i sakramentu ispovijedi, u velikodušnosti kršćanskog odricanja, u izbjegavanju lijenosti, ustrajmo u poniznosti srca, te na poseban način u pobožnosti prema Presvetoj Djevici Mariji. Ona je Utjeha žalosnih, Utočište grješnika, Pomoćnica kršćana. Njoj se molimo i ona će se pokazati majkom.

Moli s Marijom da vjeruješ u Božju ljubav i njegovu brigu i skrb za tebe u pustinjama tvoga života. Sveti Josemarija Escriva kaže: "Malodušnost je dušmanin tvoje ustrajnosti! Ako se ne uhvatiš u koštac s malodušnošću najprije ćeš upasti u pesimizam i napokon u ravnodušnost – budi optimist!" A to i nije tako teško ako uvijek imaš na pameti da te Bog ljubi i da je uvijek s tobom!

 

Da biste komentirali, prijavite se.