Ulazi dakle u ove najniže dijelove svijeta Sin Božji

Ujedinjene su i nizina čovjeka i visina božanstva...
Autor: fra Zvonimir Pavičić, OFM Photo: pixabay.com subota, 25. ožujka 2017. u 08:14

Iz Evanđelja po Luki
 
U ono vrijeme: posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«
Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!« Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje.

Lk 1, 26-38
 

Današnjom svetkovinom Crkva slavi Naviještenje Gospodinovo. To je uistinu bila blaga vijest svim ljudima – vijest da će se roditi toliko iščekivani Mesija, Sin Božji. Ta je vijest promijenila izgled cijeloga svijeta budući da je Isus Krist, Bog i čovjek, na sebe uzeo grijeh svijeta i svojom smrću i uskrsnućem otkupio nas ljude i omogućio nam pristup u Božje kraljevstvo. Stoga se ova vijest može smatrati prekretnicom u ljudskoj povijesti, a puninom vremena u povijesti spasenja.
 
U današnjem evanđelju čitamo kako je evanđelist Luka opisao taj događaj. Anđeo Gabriel dolazi k Djevici Mariji i priopćuje joj tu radosnu vijest. Luka u kratkom sadržaju donosi razgovor preplašene Marije i anđela koji ju ohrabruje. Sav Marijin strah nestaje jer zna da Bogu ništa nije nemoguće. Taj stav učinio ju je blaženom za sva vremena jer je postala službenica Gospodnja. Postala je ona kojom se Bog poslužio kako bi ušao u ovaj naš svijet. Njezin ''neka mi bude'' predstavlja otvorena vrata kroz koja je Bog postao čovjekom.
 
Na ovu svetkovinu u liturgiji časova mi redovnici čitamo tekst pape Leona Velikoga u kojem on prekrasno opisuje ovaj događaj. Želeći s vama podijeliti dio te ljepote, pročitat ću dio tog teksta:

»Ulazi dakle u ove najniže dijelove svijeta Sin Božji koji doduše silazi s nebeskog sjedišta, ali ne napušta očinsku slavu. Rođen je novim redom i novim rođenjem. Novim redom jer nevidljivi u svome postade vidljiv u našem; neobuhvatljivi htjede biti obuhvaćen; koji je prije vremena, u vremenu započe biti; Gospodar je svemira zasjenjujući neizmjernost svoga veličanstva uzeo na se lik sluge; netrpni Bog udostojao se biti čovjek koji može trpjeti i besmrtni se je podložio zakonima smrti. Onaj naime koji je pravi Bog, on je i pravi čovjek, i u tom jedinstvu nema laži, jer su ujedinjene i nizina čovjeka i visina božanstva. (…) Jedan i isti je – to treba često isticati – uistinu Božji Sin i Sin Čovječji. Bog time što u početku bijaše Riječ,  Riječ bijaše kod Boga, i Bog bijaše Riječ, a čovjek po onome Riječ je postala tijelo, i stanovala u nama
 
Današnja svetkovina nas sve poziva da s velikom radošću slavimo našega Gospodina Isusa Krista. On se udostojao biti jedan od nas, biti među nama i tako svim ljudima ostaviti radosnu vijest spasenja. On koji nas je jednom na križu otkupio neka uvijek bude naša radost. U toj radosti neka nam primjer slavljenja bude blažena Djevica Marija, ponizna službenica Božja.

 

Da biste komentirali, prijavite se.