Više

Otvori, Gospodine, usne moje, i usta će moja navješćivati hvalu tvoju! (Ps 51, 17)
Autor: vlč. Filip Pavlović/Laudato Photo: www.nepomuk.hr subota, 28. veljače 2015. u 08:29

U evanđeoskom odlomku današnje liturgije kvatri čitamo Lukino izvješće o skrušenoj grešnici kojoj je Isus oprostio mnoge grijehe, jer je mnogo ljubila. Znakovito je pitanje koje je Isus uputio farizeju Šimunu u obliku prispodobe: „Neki vjerovnik imao dva dužnika. Jedan mu dugovaše pet stotina denara, drugi pedeset. Budući da nisu imali odakle vratiti, otpusti obojici. Koji će ga dakle od njih više ljubiti?“ Šimun odgovori: „Predmnijevam, onaj kojemu je više otpustio.“ (Lk 7, 41-43)

Kao motivacijska riječ današnjega dana nametnula nam se riječ "više" svojom jednostavnošću i dubinom značenja. Više ljubiti! Više praštati! Više biti na korist i pomoć bližnjima! Više se truditi! Više moliti! Više razgovarati! Ova mala riječ utječe na sve sfere našega života ukoliko je uzmemo za ozbiljno. Ona je u svojoj latinskoj inačici "magis" zauzela značajno mjesto u duhovnosti i promišljanju svetog Ignacija Loyolskog. Posebice je često rabi u komparativu kada kaže "Ad maiorem Dei Gloriam" – na veću slavu Božju.

Trebamo biti pažljivi i shvatiti značenje riječi "više" u kršćanskom kontekstu. To nije "više kupovanja i imanja" današnjeg konzumerističkog društva. To nije "više uživanja" današnjeg hedonizma. To nije "više meni a manje drugima" mog vlastitog egoizma. Takvo svjetovno više, preopterećeno samim sobom, prerasta u laktaški mentalitet.

Možda ćemo najbolje shvatiti riječ više u kršćanskome kontekstu u tekstu evanđelja po Mateju iz današnjeg svagdanjeg čitanja, koji nam poručuje da budemo savršeni kao što je savršen naš Otac nebeski. Isus nam poručuje: „Čuli ste da je rečeno, ljubi bližnjega, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima.“ (Mt 5, 43-45) To znači više ljubiti, više činiti dobro – biti poput našeg Oca koji je na nebesima. Kršćanski više je put kojim čovjek neprestano nadilazi samoga sebe, to je posvećenje života u svim njegovim dimenzijama. Više – to je materijal od kojeg se mogu satkati novi sveci u Crkvi!

 
 

Da biste komentirali, prijavite se.