Zar je teško biti milosrdan?

Biti kršćanin ne znači samo poštivati zakone i odredbe, redovito primati sakramente, ići na slavlje euharistije.
Autor: fra Zvonimir Pavičić, OFM/laudato/T.S. Photo: youtube.com/screenshot ponedjeljak, 06. ožujka 2017. u 15:39

Iz Evanđelja po Mateju:
 
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva.«

»Tada će kralj reći onima sebi zdesna: 'Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.'«

»Tada će mu pravednici odgovoriti: 'Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?' A kralj će im odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!'«

»Zatim će reći i onima slijeva: 'Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!'«

»Tada će mu i oni odgovoriti: 'Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?'. Tada će im on odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.'«

»I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.«

Mt 25, 31-46Pred nas danas liturgija stavlja Isusov govor učenicima u kojem on podučava ne samo njih nego i sve nas ljubavi prema bližnjima, a ponajprije prema onima najpotrebnijima. U njima svaki učenik treba vidjeti Krista. Svi mi naime živimo svoje živote i u njima susrećemo različite ljude. Neki od njih su naša obitelj, dobri prijatelji, poznanici… Ali dio našeg života su i oni koje susretnemo slučajno na svome putu, oni kojima treba naša pomoć, oni koji taže našu pomoć.

Vidimo kako Isus u ovome odlomku govori kako je on prisutan u svakome kojemu je potrebna pomoć. Sebe poistovjećuje s gladnima, žednima, sa strancima, s onima koji nemaju što obući, s bolesnima, s onima koji su lišeni slobode. Ovdje vidimo kako poziv kršćanina nije nešto maleno i nije nešto što se tiče samo mene, nego je to poziv koji za sobom nužno vuče i druge.

Pozvani smo biti oni koji će gladnima davati hranu, žednima gasiti žeđ, golima darovati svoju odjeću… Biti kršćanin ne znači samo poštivati zakone i odredbe, redovito primati sakramente, ići na slavlje euharistije. Ništa nam to ne koristi ako nema ovih djela milosrđa. Jer što drugo slušamo na euharistiji nego ove Kristove riječi koje smo upravo čuli? Zar ćemo se oglušiti na njih? Zar ćemo se pretvarati kao da ih nismo čuli? Ili ćemo možda preskočiti taj dio i obdržavati ono što nam je lakše, što nije toliko zahtjevno?

Ali, pitam vas, a i sebi samom postavljam pitanje: zar je teško biti čovjek? Zar je teško ljubiti drugoga? Zar je teško biti milosrdan? Mislim da je puno teže gledati drugoga kako se muči u svojim bolima, u svojim neprilikama. Ako ni zbog čeg drugog, teže je zbog toga što nas razdvaja. Razdvaja nas od Krista, jer mi sami razdvajamo njegov nauk od svojih djela. A potrebno je da naša djela govore o tome tko smo mi. Budimo milosrdni prema drugima oko nas.
 

Da biste komentirali, prijavite se.