Molitve sv. Ani u raznim potrebama

Molitva za godišnjicu vjenčanja, molitva žene za muža, molitva za milost u braku, molitva žene u blagoslovljenom stanju
Autor: vjeraidjela.com/Laudato/D.T. Photo: Laudato četvrtak, 27. srpnja 2017. u 08:19
Na godišnjicu vjenčanja
 
Danas, o godišnjici vjenčanja sa svojim mužem sjećam se, Bože moj, i Gospodine, onoga za me prevažnoga dana, kada si me po svetom sakramentu uveo u bračni stalež i zajamčio mi svoju pomoć, kako bih mogla vjerno vršiti dužnosti svoga staleža. Iz svega ti se srca zahvaljujem za sve milosti, što sam ih primila snagom toga sakramenta i za sva dobra, što si ih odonda podijelio meni i mojima. Ujedno moram na svoju žalost priznati da se nisam uvijek vjerno držala tada učinjenih odluka. Oprosti mi, milostivi Bože, sve moje slabosti i grijehe! Kajem se za njih iz svega srca i tvrdo odlučujem, da ću od sada vjerno ispunjavati sve dužnosti i kao majka i kao vjenčana drugarica.
 
Zato, predobrostivi Bože, obnovi u meni one milosti, što si mi ih tada podijelio u svetom sakramentu ženidbe i daj, da ojačana tim milostima uvijek vjerno vršim dužnosti svoga staleža i da podnesem svaki križ i trpljenje, da mi budu zaslužni za nebo. O, preblažena Majko Božja, sveti Josipe, sveta Ano i svi sveti ženidbeni drugovi, molite za me. Amen.
 
Oče naš
Zdravo Marijo
Slava Ocu
 
Ano, anđele moj čuvaru i svi sveti ženidbeni drugovi, molite za mene. Amen.
 
Molitva udane žene za sebe
 
Milosrdni, svemogući Bože, daj mi milost i potrebitu snagu, kako bih sa svojim mužem živjela uvijek u ljubavi i miru, da mognem vjerno vršiti sve svete dužnosti svoga staleža, te da se ne preplašim križeva i tegoba, već da sve strpljivo podnesem i u svemu tako živim, kako dolikuje vjenčanoj drugarici.
 
O, preblažena Djevice Marijo, sveti Josipe hranitelju Isusov, sveta majko Ano, anđele moj čuvaru i svi sveti ženidbeni drugovi, molite za mene. Amen.
 
Molitva za muža
 
Sveti, milostivi Bože, uzmi mojega muža pod osobito svoje okrilje! Ojači ga svojom milošću, koja sve svladava, da bi uzmogao uvijek savjesno činiti dužnosti svoga staleža! Blagoslovi njegov rad, njegove brige i trud za primjerno uzdržavanje cijele obitelji! Očuvaj ga od svake nesreće na duši i na tijelu! Daj da u slozi i ljubavi pobožno zajedno živimo i da ustrajemo sve do smrti u uzajamnoj vjernosti, da bogoljubno preminemo i da se opet u vječnosti združeni veselimo u nebesima. Amen.
 
Molitva za milost u braku
 
O sveta majko Ano, ti si cijelo vrijeme svoga bračnoga života uz pomoć milosti Božje sveto provela i svakim načinom promicala slavu Božju ispunjavajući najsavjesnije dužnosti supruge, majke i domaćice; isprosi meni, svojoj štićenici, kod Isusa, da sačuvam one milosti, što sam ih primila po sakramentu ženidbe, da poput tebe sveto čuvam od Boga posebnim načinom odlikovani i blagoslovljeni stalež, da mogu sve svoje dužnosti vjerno ispunjavati na slavu Božju, na spas duše moje i mojih, dok se ne dovrši moja zemaljska zadaća. Ne daj, moćna zaštitnice, da ikad nešto pomislim, progovorim ili učinim, čim bi izgubila one milosti i zašla stranputicama. Daj da me tvoj sveti primjer neprestano hrabri, te vazda napredujem u ljubavi Božjoj i  postignem kršćansko savršenstvo primjereno mojem staležu. Amen.
 
Molitva žene u blagoslovljenom stanju (trudnice)
 
Vječni Bože, neizmjerno dobri Oče, koji uzdržavaš svako biće i koji si u svojoj mudrosti i dobroti blagoslovio moju ženidbenu vezu, zahvaljujem ti za tu tvoju milost i od srca Te molim, blagoslovi u meni moje dijete, što ti ga već sada izručujem i posvećujem. Sve teškoće, bolove i trpljenje, što će me snaći, prikazujem ti odano za njegovo vremenito i vječno dobro; ne daj da umre bez svetoga krštenja! Mene pak čuvaj od svih grješnih misli, riječi i djela, koja bi mogla nauditi meni ili djetetu! O, preblažena Djevice i Majko Božja, sveti Josipe, sveta majko Ano, anđeli čuvari i svi Božji sveci, molite za me u ovom blagoslovljenom stanju. Amen.
 
Oče naš
 
Da biste komentirali, prijavite se.