Bl. Marija Propetog Petković - hvale i zazivi Gospodinu

''Budite veliki u ljubavi!'' - u toj poruci sadržan je cijeli život blažene Marije Propetog Isusa Petković.
Autor: marijapropetog.hr Photo: youtube nedjelja, 09. srpnja 2017. u 11:27
Danas slavimo blagdan blažene Marije Propetog Isusa Petković, utemeljiteljice Družbe Kćeri Milosrđa, Trećeg samostanskog reda sv. Franje.
 
''Budite veliki u ljubavi!'' - u toj poruci sadržan je cijeli život blažene Marije Propetog Isusa Petković.
 
Donosimo Vam hvale i zazive koje je napisala sama blaženica i koje je s tolikom ljubavlju i gorljivošću izgovarala.
 
HVALE
 
Oče naš vječni, radi velike slave Tvoje…Hvalimo te!
Oče naš vječni, od kojega sve proizlazi i kojemu se sve vraća…
Oče naš vječni, Bože svemogući Stvoritelju, koji si po svojoj vječnoj Riječi stvorio sve, vidljivo i nevidljivo…
Oče naš vječni, Bože svemogući, koji si stvorio anđeoske čete radi svoje slave, da nas čuvaju i vode u vječni život…
Oče naš vječni, Bože svemogući, koji cijelim svemirom upravljaš i sve uzdržavaš…
Oče naš vječni, koji si nas stvorio na svoju sliku i priliku i dostojao se posiniti nas da Te hvalimo i uvijeke slavimo…
Oče naš vječni, koji se skrbiš za sve što živi…
Vječni naš milosrdni Oče, koji nam daješ sve što nam treba za vremeniti i vječni život…
Oče naš vječni, koji si nam po svom Sinu u svetom krštenju dao milost posinovljenja…
Oče naš vječni, koji si nam dao da se zovemo i jesmo djeca Tvoja…
Oče naš vječni, koji si nam dao svoga Jedinorođenoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista za naše spasenje i život…
Oče naš vječni, koji si nam dao svoga Svetoga Duha da nas prosvjetljuje, pročišćuje i posvećuje…
Oče naš vječni, koji uslišavaš svakoga koji Te moli u ime Tvoga preljubljenog Sina, Gospodina našega Isusa Krista…
Oče naš vječni, koji si svojim vjernima pripravio u svome Kraljevstvu vječno blaženstvo…
Oče naš vječni, koji si nam dao da budemo baštinici Tvoga nebeskog Kraljevstva…
Oče naš vječni, Bože milosrđa, koji pokajanim grješnicima opraštaš sve grijehe…
Oče naš vječni, koji nas neizmjerno ljubiš…
Oče naš vječni, koji si po svom Sinu ustanovio svetu Crkvu svoju i u njoj svete sakramente za naše vječno spasenje…
 
 ZAZIVI
 
Oče naš vječni, u ime Tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista…Smiluj nam se! (tri puta)
Oče naš vječni, sveti se Ime voje po svoj zemlji…Molimo Te, usliši nas!
Oče naš vječni, dođi Kraljevstvo Tvoje u sve narode na zemlji…
Oče naš vječni, u ime Tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, i po njegovoj predragocjenoj Krvi, učini da sva Tvoja djeca budu jedno u Tebi…
Oče naš vječni, koji jesi na nebesima, po svom Jedinorođenom Sinu, Isusu Kristu, po kojem si uspostavio svoje Kraljevstvo na zemlji, svim kršćanima dobrostivo podijeli milost jedinstva…
Oče naš vječni, da se svi narodi ljubavlju ujedine u ispovijedanju prve vjere te bude jedno stado i jedan pastir…
Oče naš vječni, da nam sve oprostiš i sve nas spasiš po zaslugama svoga Sina, Gospodina Našega Isusa Krista…
Oče naš vječni, da nas svojim Svetim Duhom prosvijetliš, pročistiš i posvetiš…
Oče naš vječni, da nas svojom milošću na „hvalu slave“ (Ef 1,12) svoje uzdržiš…
Oče naš vječni, da svima nama bijednim grješnicima, svoje veliko milosrđe udijeliš…
Oče naš vječni, Bože milosrđa, da nam radi presvetog Imena Sina svoga sve grijehe milostivo oprostiš…
Oče naš vječni, da sve naše misli, riječi i djela sebi upraviš…
Oče naš vječni, da Te od sada svim srcem sve više ljubimo…
Oče naš vječni, da svim grješnicima milost obraćenja dobrostivo udijeliš…
Oče naš vječni, Bože milosrđa, da svima koji su na času smrti iskreno pokajanje i posljednju milost dobrostivo udijeliš…
Oče naš vječni, da svim vjernim mrtvima vječni pokoj dobrostivo udijeliš…
Oče naš vječni, da uvijek dragovoljno Tvoju svetu volju izvršavamo…
Oče naš vječni, da nas napati nikada ne svladaju…
Oče naš vječni, da nas uvijek od svakoga zla duše i tijela oslobodiš…
Oče naš vječni, da nas od vječne smrti izbaviš…
Oče naš vječni, da svim narodima mir i pravu slogu dobrostivo udijeliš…
Vječni naš nebeski Oče, da darove svoga Svetog Duha na Svetog Oca Papu, Slugu svoga N.N., na naše biskupe, svećenike, redovnike, redovnice i misionare, obilno izlijevaš…
Oče naš vječni, da svima udijeliš milost da Te hvale i slave sada i navijeke…
 
 
Da biste komentirali, prijavite se.