Molitva Anđelu čuvaru za rođendan

Kako smo samo blagoslovljeni jer smo dobili na dar jednog Anđela čuvara koji nas čuva i bdije nad nama. Sjetimo se svojih Anđela čuvara za rođendan i izmolimo kratku molitvu.
Autor: molitva.esy.es/Laudato/D.T. Photo: rastimougospodinu.com subota, 21. travnja 2018. u 15:26
Moj  Anđele čuvaru, moj dobri učitelju, 
moj premudri savjetniče 
i moj vjerni prijatelju !
Gospodin Bog me je tvojoj dobroti povjerio na dan moga rođenja 
sve do zadnjeg daha moga života.
Kako bih te samo morao štovati, jer me svuda slijediš!
S kakvom bih ti pobožnošću morao služiti za ljubav, 
kojom nada mnom bdiješ?
i kakvim bih ti se pouzdanjem morao utjecati, 
kad si ti moj čuvar!
Poučavaj me, Anđele moj, štiti me, upravljaj
i vodi me pravim putem u nebeski dvor.
Ne pripusti da igda šta učinim u tvojoj prisutnosti, 
što bi te uvrijediti moglo.
Prinesi moje želje i molitve pred prijestolje Božje, 
te mi izmoli pomoć od njegove svemožnosti.
Uzdrži me, kad mi duh hoće da klone, 
ohrabri me, kad ljuti boj bijem,
rasvijetli me u duševnoj tami, 
obrani me od paklenog neprijatelja 
i oslobodi me od njegove moći, te me svojom snažnom desnicom vodi 
i uvedi u slavu, gdje ćeš se ti meni, a ja tebi veseliti, 
gdje će tvoj i moj Gospodin, kralj slave u meni i u tebi,
I po nama svima biti proslavljen
od vijeka do vijeka.
Amen.


 

Da biste komentirali, prijavite se.