Molitva svetom Josipu Radniku

Sveti Josipe izmoli mi milost obavljati sve poslove uredno i mirno, umjereno i strpljivo i nikada ne uzmaknem pored umornošću i poteškoćama...
Autor: zupa-svjosip.hr/Laudato/M.P. Photo: beliefnet.com utorak, 01. svibnja 2018. u 15:58

Slavni Sveti Josipe,
uzore svih radnika,
izmoli mi milost obavljati
svoje poslove u duhu pokore,
te tako zadovoljiti za svoje mnogobrojne grijehe;
da ih obavljam savjesno,
ne obazirući se na svoje sklonosti,
već jedino na dužnost;
da ih izvršim sa zahvalnošću i radošću
smatrajući velikom čašću
što mogu naravne darove,
koje mi je Bog dao,
uporabiti i usavršiti u poslu;
da ih obavljam uredno i mirno,
umjereno i strpljivo i nikada ne uzmaknem
pored umornošću i poteškoćama;
da ih obavljam osobito u čistoj nakani
odričući se sama sebe;
sve to u sjećanju na smrt i na račun
koji ću morati polagati o svakom izgubljenom času,
o neiskorištenim darovima,
o propuštenim dobrim djelima
i o taštoj samodopadnosti kod uspjeha,
što tako nagrđuje djela učinjena Bogu za ljubav.
 
Sve Isusu i Mariji za ljubav i po tvom uzoru sveti Josipe!
To neka mi bude misao vodilja u životu i na samrti.
 
Amen.
 

Da biste komentirali, prijavite se.