Moja pjesma stvorova

'Zahvaljujem ti što si tako dobar, a i ja bih htio biti sličan tebi, samo daj mi milosti i snage da griješio više nikad ne bi.'
Autor: Fra Nikola Dominis Photo: pixabay.com četvrtak, 11. siječnja 2018. u 18:44

U ovim tihim noćima
slušajući glazbu
životinjskog svijeta,
dok vjetar piri
kroz grane starog hrasta,
želim Ti zahvaliti.
 
Zahvaljujem ti, Gospodine,
poput moga brata Franje,
srcem otvorenim,
ne posve dostojnim,
ali ipak raskajanim.
 
Zahvaljujem ti
na mjesecu i na zvjezdanom nebu,
na bratu kosu i na lastavici
i na svakoj drugoj ptici.
 
Zahvaljujem ti na ribi što pliva u vodi,
i na pčeli, leptiru, pa i na maloj mušici,
zahvaljujem ti na trstici, smilju, na majčinoj dušici.
 
Zahvaljujem ti na svemu što si stvorio,
jer sve bijaše dobro, i lijepo i sveto,
zahvaljujem ti što si stvorio i zimu i ljeto.
 
Zahvaljujem ti što si tako dobar,
a i ja bih htio biti sličan tebi,
samo daj mi milosti i snage
da griješio više nikad ne bi.

 

Da biste komentirali, prijavite se.