Univerzalna istina

'Umišljeni kratko traje grijeh svoj uzalud ne priznaje.'
Autor: Ivan Bradvica/Laudato/M.S. Photo: Sadhguru.org ponedjeljak, 21. svibnja 2018. u 10:04
 
Univerzalna istina
koja tinja u svakom čovjeku
je ljubav prema životu.
Njene osnove je dao bogočovjek Isus
tko ga nije upoznao ima životni minus.
Ne tražite novog bogočovjeka u bilo kome
jer biti ćete na krivom putu svome.
Svaki čovjek je dio istine
a bogočovjek Isus većine.
Otkrivajući istinu do istine
dolazi se do duha univerzalne čistine
u kojem spoznate prošlost grijeha ljudi
kojeg iz neznanja
pojedinac jedan drugom stvara.
Nepriznavanjem drugom dara
 da spontano život otvara
umišljenom ne odgovara.
Umišljeni kratko traje
grijeh svoj uzalud ne priznaje.
Univerzalna istina ga čeka
za njegovog vijeka
pa ga vječno sudi
uzalud glumio
da su bedasti ljudi.

Da biste komentirali, prijavite se.