Molitva Presvetom Srcu Isusovu

'Presveto Srce Isusovo, izvore svakoga dobra...'
Autor: Laudato/J.B. petak, 08. lipnja 2018. u 17:06

Presveto Srce Isusovo, izvore svakoga dobra, ja Ti se klanjam, vjerujem u Te, ufam se u Te, ja Te ljubim i kajem se za sve svoje grijehe. Tebi poklanjam ovo moje siromašno srce, učini ga poniznim, strpljivim, čistim i da u svemu odgovara Tvojim željama. Daj o dobri Isuse, da ja živim u Tebi i Ti u meni. Štiti me u opasnostima, tješi me u nevoljama i žalostima. Udijeli mi zdravlje tijela, blagoslovi sav moj rad i daj mi milost svete smrti. Amen.

 

Da biste komentirali, prijavite se.