Croatian English German Italian

Utjecaj pape Ivana XXIII. na razvoj crkvene glazbe

Papa Ivan XXIII. sazivanjem i otvaranjem Koncila «otvorio je prozore Crkve» na mnogim poljima, pa tako i na polju crkvene glazbe.
Autor: Ana Dagelić/Laudato Photo: carlosechevarria.blogspot.com petak, 11. listopada 2013. u 10:53
Foto

Danas, na blagdan blaženog pape Ivana XXIII. Crkva se prisjeća dana otvorenja dvadeset i prvog ekumenskog sabora Katoličke Crkve, Drugoga vatikanskog koncila. Promjene koje su proizašle iz rada Drugoga vatikanskog sabora analiziraju se i danas, a vjerojatno će pokazati svoju dalekosežnost i ubuduće. Papa Ivan XXIII. sazivanjem i otvaranjem Koncila «otvorio je prozore Crkve» na mnogim poljima. 

Promjene su ubrzo nakon otvaranja Koncila stigle i na područje crkvene glazbe. Tijekom zadnjih desetljeća 20. stoljeća bogata glazbena baština Crkve intenzivno se dopunjavala novim skladbama. Skladale su se nove melodije ili nove verzije i suvremene izvedbe starijih melodija. Polako su se uvodili i novi instrumenti u liturgiju, pa se tako u crkvama po prvi puta začuo zvuk glasovira i gitara, a kasnije i ostalih instrumenata. Tako je polako omogućeno da se u svrhu štovanja Boga i iskazivanja dostojne hvale i slave Bogu u crkvama diljem svijeta glazbeni element liturgije slavi na način koji odgovara dotičnoj kulturi, odnosno koji je dotičnoj kulturi prirodan. 

Cijela paleta suvremenoga katoličkog glazbenog izričaja nastala je od Drugoga vatikanskog koncila do danas, a mnogi mladi vjernici sponatno su se intenzivnije uključili u život svojih matičnih župa i općenito život vjere zahvaljujući glazbenom elementu, koji je suvremenijim izričajem počeo privlačiti. 

Papa Ivan XXIII. sazivanjem Drugoga vatikanskog sabora učinio je velik korak i na području glazbe. Čuvajući bogatu tradiciju katoličke crkvene glazbe i pazeći na pravila bitne povezanosti glazbenoga izričaja s liturgijom, suvremena glazbena kretanja omogućuju vjernicima da na uvijek nove i originalne načine iskazuju slavu Bogu

 
Izvođači