Croatian English German Italian

Glazbena priprava za Božić: "O Radix Jesse"

Antifone večernje molitve časoslova koje uokviruju Marijin hvalospjev «Veliča» značenjem su posebno duboke u danima prije Božića. Nazivaju se «O – antifone» ili «Velike antifone», a čitaju se također u retku nakon Aleluje za vrijeme svete mise od 17. do 23. prosinca. Svaka od velikih antifona zaziva Spasitelja s molbom da dođe i spasi svoj narod, iskazuje mu čast i slavu jer se udostojao utjeloviti i tako se na jedinstven i čudesan način pun ljubavi i bliskosti približiti ljudima.
Autor: AD/Laudato Photo: daysofgraceandstumbling.blogspot.com petak, 19. prosinca 2014. u 18:01
Foto

«O slavni Jesin korijene»

Hrvatski tekst Velike antifone za 19. prosinac glasi:

«O slavni Jesin korijene, što naroda si barjak svih, pred kojim tih će postati i glas sa usta kraljevskih, kog molit svi će narodi: ne kasni, dođi, izbavi iz nevolja nas premnogih!»

Tekst svake od velikih antifona izravno je povezan s dijelom teksta iz Knjige proroka Izaije, čija su proroštva odjekivala u liturgijskim čitanjima kroz dane došašća. Treća velika antifona izravno je povezana sa sljedećim Izaijinim tekstovima:  «Isklijat će mladica iz panja Jišajeva, izdanak će izbit iz njegova korijena. U dan onaj: Jišajev izdanak dignut kao stijeg narodima, puci će željno tražiti. I prebivalište njegovo bit će sjajno.» (Iz 11, 1. 10).

52. poglavlje Knjige proroka Izaije također prorokuje ono što ističe treća O – antifona:

«Tako će on mnoge zadiviti narode i kraljevi će pred njim usta stisnuti, videć ono o čemu im nitko nije govorio, shvaćajuć ono o čemu nikad čuli nisu.» (Iz 52, 15)

Jesej, odnosno Jišaj, bio je otac kralja Davida, a kod proroka Miheja čitamo: «A ti, Betleheme Efrato, najmanji među kneževstvima Judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će vladati Izraelom; njegov je iskon od davnina,od vječnih vremena.» (Mih 5, 1).

Židovski narod je, dakle očekivao Otkupitelja iz loze kralja Davida, a prorok Mihej najavio da će Mesija biti rođen u Betlehemu, Davidovu gradu.

Novozavjetna poveznica s antifonom 19. prosinca je redak iz Poslanice Rimljanima:

«Izaija također veli: pojavit će se izdanak Jesejev – onaj koji će ustati da vlada poganima; u njega će se uzdati pogani.» (Rim 15, 12).

Kralja kojega narod iščekuje, Mesiju koji dolazi da spasi svoj narod, vrati vid slijepima i na slobodu pusti potlačene, ova antifona opisuje kao onoga pred kime će svako kraljevstvo pokleknuti u šutnji i poštovanju. Tekstom antifone molimo velikoga kralja koji se pojavio u liku nejakoga djeteta kojemu je potrebna njega, briga i ljubav da nas izbavi iz premnogih nevolja.
Latinski tekst antifone «O slavni Jesin korijene» glasi:

"O Radix Jesse, qui stas in signum populorum, super quem continebunt reges os suum, quem gentes deprecabuntur: veni ad liberandum nos, jam noli tardare."

U nastavku poslušajte «O Radix Jesse» zajedno sa evanđeoskim hvalospjevom "Magnificat". 

Izvor: catholic-resources.org

 

 
Izdvojeno
Izvođači