Croatian English German Italian

Glazbena priprava za Božić: "O - antifone" 19. i 20. prosinca

«O - antifone» za 19. i 20. prosinac nose nazive «O slavni Jesin korijene» i «O divni ključu Davidov». Kratko objašnjenje značenja i svetopisamske poveznice uz te antifone pročitajte u nastavku teksta i uživajte uz zvuke glazbenih interpretacija.
Autor: Ana Dagelić/Laudato Photo: opreach.org petak, 20. prosinca 2013. u 18:17
Foto

Antifone večernje molitve časoslova koje uokviruju Marijin hvalospjev «Veliča» značenjem su posebno duboke u danima prije Božića. Nazivaju se «O – antifone» ili «Velike antifone», a čitaju se također u retku nakon Aleluje za vrijeme svete mise od 17. do 23. prosinca. Svaka od velikih antifona zaziva Spasitelja s molbom da dođe i spasi svoj narod, iskazuje mu čast i slavu jer se udostojao utjeloviti i tako se na jedinstven i čudesan način pun ljubavi i bliskosti približiti ljudima. 

 

«O slavni Jesin korijene» 


Hrvatski tekst Velike antifone za 19. prosinac glasi: 

«O slavni Jesin korijene, što naroda si barjak svih, pred kojim tih će postati i glas sa usta kraljevskih, kog molit svi će narodi: ne kasni, dođi, izbavi iz nevolja nas premnogih!»

Tekst svake od velikih antifona izravno je povezan s dijelom teksta iz Knjige proroka Izaije, čija su proroštva odjekivala u liturgijskim čitanjima kroz gotovo sve dane došašća. Treća velika antifona izravno je povezana sa sljedećim Izaijinim tekstovima:  «Isklijat će mladica iz panja Jišajeva, izdanak će izbit iz njegova korijena. U dan onaj: Jišajev izdanak dignut kao stijeg narodima, puci će željno tražiti. I prebivalište njegovo bit će sjajno.» (Iz 11, 1. 10).

52. poglavlje Knjige proroka Izaije također prorokuje ono što ističe treća O – antifona:

«Tako će on mnoge zadiviti narode i kraljevi će pred njim usta stisnuti, videć ono o čemu im nitko nije govorio, shvaćajuć ono o čemu nikad čuli nisu.» (Iz 52, 15) 

Jesej, odnosno Jišaj, bio je otac kralja Davida, a kod proroka Miheja čitamo: «A ti, Betleheme Efrato, najmanji među kneževstvima Judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će vladati Izraelom; njegov je iskon od davnina,od vječnih vremena.» (Mih 5, 1).  
Židovski narod je, dakle očekivao Otkupitelja iz loze kralja Davida, a prorok Mihej najavio da će Mesija biti rođen u Betlehemu, Davidovu gradu. 

Novozavjetna poveznica s antifonom 19. prosinca je redak iz Poslanice Rimljanima:
«Izaija također veli: pojavit će se izdanak Jesejev – onaj koji će ustati da vlada poganima; u njega će se uzdati pogani.» (Rim 15, 12). 

Kralja kojega narod iščekuje, Mesiju koji dolazi da spasi svoj narod, vrati vid slijepima i na slobodu pusti potlačene, ova antifona opisuje kao onoga pred kime će svako kraljevstvo pokleknuti u šutnji i poštovanju. Tekstom antifone molimo velikoga kralja koji se pojavio u liku nejakoga djeteta kojemu je potrebna njega, briga i ljubav da nas izbavi iz premnogih nevolja. 

Latinski tekst antifone «O slavni Jesin korijene» glasi:

"O Radix Jesse, qui stas in signum populorum, super quem continebunt reges os suum, quem gentes deprecabuntur: veni ad liberandum nos, jam noli tardare."

U nastavku poslušajte zanimljivu glazbenu interpretaciju «O Radix Jesse» američkog akademskog zbora «Roanoke College Choir». 

 

 
«O divni ključu Davidov»


 

Hrvatski tekst četvrte velike predbožićne antifone glasi: 

«O divni ključu Davidov i vladaoče roda svog, što otvaraš i zatvaraš, i nema stvora nikakvog, što spriječit bi te mogao: dobrostiv dođi, sužnjeve iz mraka vodi tamničkog!»

Ovaj zaziv se obraća Isusu kao osloboditelju iz sužanjstva, koji u svojoj ruci drži ključeve za oslobođenje iz tamničkoga mraka. Spasitelj, dakle ima moć srušiti zidove iza kojih ljudi robuju zbog najrazličitijih razloga. Gospodin koji dolazi da spasi svakog čovjeka može nas osloboditi od mraka prouzrokovanoga grijehom i svakom vrstom zla. Tekst antifone temelji se na sljedećim starozavjetnim tekstovima: 

«Metnut ću mu na pleća ključ od kuće Davidove: kad otvori, nitko neće zatvoriti, kad zatvori, nitko neće otvoriti.» (Iz 22, 22) 

«Nadaleko vlast će mu se sterat, i miru neće biti kraja nad prijestoljem Davidovim, nad kraljevtsvom njegovim: učvrstit će ga i utvrdit u pravu i pravednosti. Od sada i dovijeka učinit će to privržena ljubav Gospodina nad vojskama.» (Iz 9, 6)

Također se dovodi u vezu s tekstom iz Matejevog evanđelja:
«Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskog, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano i na nebesima, a što god razriješiš na zemlji, bit će razriješeno i na nebesima.» (Mt 16, 19) te s Otkrivenjem svetog Ivana apostola: «Anđelu crkve u Filadelfiji napiši: Ovo govori Sveti, Istiniti, onaj koji ima 'Davidov ključ'; 'onaj koji otvori – i nitko ne zatvori; ovaj koji zatvori – i nitko ne otvori.» (Otk 3, 7). 

Latinski tekst antifone glasi:

«O Clavis David, et sceptrum domus Israel, qui aperis, et nemo claudit; claudis, et nemo aperuit: veni, et educ vinctum de domo carceris, sedentem in tenebris, et umbra mortis.»

Antifonu poslušajte u izvedbi oxfordskih redovnika dominikanaca: 

 

 
Izvođači