Croatian English German Italian

Himan svetog Bernarda

Poslušajte himan "Ti divni kralj si nebesnik" (Jesu Rex Admirabilis) kojeg je sastavio ga je svetac čiji spomendan Crkva danas obilježava.
Autor: A.D./Laudato Photo: stbernards-room4.blogspot.com nedjelja, 20. kolovoza 2017. u 08:41
Foto
Među mnogim molitvama koje je napisao sveti Bernard nalazi se i himan "Jesu Rex Admirabilis", odnosno u hrvatskome prijevodu "Ti divni kralj si nebesnik". Giovanni Pierluigi da Palestrina je uglazbio prvu i predzadnju strofu himna.

Skladbu možete poslušati u nastavku u izvedbi britanskoga zbora "Monteverdi Choir". Zbor je često nazivan jednim od najboljih na svijetu, a nedavno je proslavio 50 godina postojanja. Djeluje pod ravnanjem Sir Eliota Gardinera. 
 
Tekst uglazbljenog dijela himna u hrvatskome prijevodu glasi:
"Ti divni kralj si nebesnik, Ti plemeniti Pobjednik O Spase, ti neiskazan Dobara svih si ocean. Sveđ ostaj s nama, Spase naš, Da svjetlom nas obasjavaš, Iz duša mrak da izgoniš, Milinom zemlju napuniš."
 


Sveti Bernard je rođen oko godine 1090. Prvi Bernardov životopisac opisuje ga kao veoma osjetljiva i povučena dječaka koji je sklon sabranosti. Na njemu se rano nazrijevaju prvi znakovi budućega velikoga mistika, zaljubljenika u kontemplaciju. U travnju 1112. s još tridesetoricom mladića koje bijaše pridobio - među njima bijahu i njegova četiri brata - stupio je u reformirani samostan Citeaux. Latinski se taj samostan zove Cistercium, a otud i ime redovnika: cisterciti. Taj samostan bijaše kolijevka cistercitskog reda, a Bernard će ostati njegov najveći sin.

 
Izdvojeno
Izvođači