Croatian English German Italian

Svečana liturgijska priprava za Božić: „O antifone“

Pripravimo se za svetkovinu Božića kroz bogatstvo liturgije! Upoznajte i poslušajte tzv. "O antifone" ili "Velike antifone" koje liturgija časova stavlja pred vjernike tijekom posljednjih sedam dana došašća.
Autor: Laudato/A.D. četvrtak, 17. prosinca 2015. u 15:41
Foto

 
Tijekom došašća slušali smo: „Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!“, „Evo dolazi tvoj spasitelj!“, „Bdijte, dakle!“, „Recite preplašenim srcima: budite jaki, ne bojte se!“, „Ukrijepite ruke klonule, učvrstite koljena klecava!“.
 
Duhovna avantura došašća događa se uz Božju svesrdnu pomoć: liturgija nudi bogatstvo sadržaja. U razdoblju najintenzivnije priprave za Božić liturgija časova također daje jedinstvenu svečanu notu radosnom iščekivanju, između ostaloga i kroz poznate „O antifone“ ili „Velike antifone“.
 
Velike antifone ili O antifone
 
Naziv O antifone ili Velike antifone odnosi se na sedam različitih antifona koje prethode evanđeoskomu hvalospjevu „Veliča“ večernje molitve časoslova u razdoblju od 17. do 23. prosinca. Naslov im je specifičan jer svaka od njih započinje zazivom „O“, a nastavlja se zasebnom pohvalom Bogu.
 
Točan izvor i podatak o nastanku ovih jedinstvenih antifona nije poznat. Spominje ih filozof ranoga šestog stoljeća Severin Boetije, pa se pretpostavlja da njihova uporaba datira već iz tog razdoblja. Dovodi ih se u vezu s benediktincima iz francuskoga samostana Fleury Abbey (Floriacum), a  već u osmome stoljeću antifone se uvode u liturgijsku uporabu u Rimu.
 
Vrijednost, dubina i važnost „O antifona“ je dvojaka. Prvo, svaka od njih ističe po jedan poseban naziv za Mesiju i time izriče dostojnu slavu i hvalu Gospodinu koji dolazi, a drugo, svaka se od antifona odnosi na jedno proroštvo proroka Izaije o Mesijinom dolasku. Smatraju se neponovljivim liturgijskim umjetničkim djelom jer kratko iznose starozavjetno iščekivanje Mesije, i to kroz povijesnu dinamičnost i stvaraju posebnu atmosferu raspoloživosti i „nestrpljivosti“ koja će kulminirati radošću Božića.
 
„O Mudrosti“
 
Hrvatski tekst antifone 17.prosinca glasi:
 
„O Mudrosti, što Svevišnjem iz usta vječnih izvireš, i s kraja jednog do drugog po cijelom svijetu dopireš, sve snažno, blago redeći: među nas dođi, uči nas, da pravi put nam pokažeš!“
 
Tekst antifone referira se na Izaijino proroštvo (Iz 11, 2-3), koje glasi:
„Na njemu će duh Gospodnji počivat, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg.  Prodahnut će ga strah Gospodnji.“ i na odlomak: „I to dolazi od Gospodina nad Vojskama, savjetom divnog, mudrošću velikog.“ (Iz 28, 29).
 
Knjiga proroka Izaije nije jedina svetopisamska referenca za ovu antifonu. Antifona  se odnosi i na biblijsku mudrosnu literaturu te na prolog Ivanovog evanđelja. Knjiga Mudrosti  tako opisuje vječnu mudrost: „Njena se snaga prostire s jednog kraja svijeta na drugi, i blagotvorno upravlja svemirom.“ (Mudr 8, 1), a tekst prve od sedam velikih antifona poistovjećuje mudrost s Mesijom i najavljuje njegov dolazak. Isto tako, cijelo osmo poglavlje Knjige Mudrih izreka dovodi se u vezu s antifonom „O Mudrosti“ (Izr 8, 1- 36), a isto tako i prolog Ivanovog evanđelja (Iv 1, 1 – 5).
 
Sudeći po bogatstvu svetopisamskih nadahnuća koja su bila potrebna za kreiranje teksta antifone, slobodno se može zaključiti da je već samo razmatranje prve Velike antifone nepresušni izvor koji može pomoći vjeniku u što kvalitetnijoj pripravi za proslavu otajstva Utjelovljenja.
 
Latinski tekst antifone glasi:
 
«O Sapientia, quae ex ore altissimi prodiisti, attingens a fine usque ad finem, fortiter suaviterque disponens omnia: veni ad docendum nos viam prudentiae.», a ovako zvuči antifona u izvedbi dominikanskih studenata iz Oxfordskog samostana Blackfriars:
 
 

Izdvojeno
Izvođači