Nonet franjevaca konventualaca - Himna sv. Nikoli Taviliću

Uoči blagdana sv. Nikole Tavilića, na koncertu "Slava zasja svemu rodu našemu" održanom 13. studenog 2007. godine, Nonet franjevaca konventualaca izveo je Himnu sv. Nikoli Taviliću - prvom hrvatskom svecu.
srijeda, 14. studenog 2007.

Da biste komentirali, prijavite se.