Opća audijencija 30.9.2015 - Krenimo u promjenu društva s temeljem obitelji

„Providonosno je to što se Svjetski susret obitelji dogodio upravo u SAD-u je, u državi koja je u prošlom stoljeću dostigla najviši stupanj ekonomije i tehnologije bez da je zaboravila korijene svoje vjere. Sada ti korijeni traže da započnemo iznova, od obitelji, i krenemo u preispitivanje i promjenu tog modela razvoja, za dobro cijele ljudske obitelji“, poručio je Sveti Otac na općoj audijenciji u srijedu 30. rujna na Trgu svetog Petra u Vatikanu.
srijeda, 30. rujna 2015.
Da biste komentirali, prijavite se.