Artisti

  • Božja slava band
    Božja slava band okuplja mlade koji se bave duhovnom glazbom, a plod njihovog dugogodišnjeg rada su obrade strane duhovne glazbe i nekoliko autorskih pjesama koje će uskoro biti objavljene i na njihovom prvom nosaču zvuka.
  • Katja Budimčić
    Katja Budimčić cijeli se život bavi pjevanjem, a iskorak na glazbenu scenu učinila je 2008. nastupom na Uskrsfestu.
  • Credo
    Zbor "Credo" redovito predvodi pjevanje na nedjeljnoj misi u zagrebačkoj župi sv. Josipa Radnika, a djeluje od 2006. godine dolaskom župnika Ljube Vukovića, poznatog izvođača duhovne glazbe.
  •  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19