Artisti

 • Grupa Sol
  Grupa Sol osnovana je na samom početku 2014. godine. 25. siječnja 2014. godine članovi grupe nastupili su na svom prvom festivalu duhovne glazbe, Don Bosco Festu na zagrebačkoj Knežiji, i to pjesmom "U dvorovima doma Gospodnjeg".
  NewsAuthor: Laudato
 • Stepinčeva mladež
  Zbor Stepinčeva mladež iz župe Bl Alojzija Stepinca u Koprivnici osnovan je 2000. godine na incijativu župnika vlč. Krunoslava Pačalata.
  NewsAuthor: Laudato
 • Zbor Bolji svijet
  Zbor Bolji svijet osnovan je prije dvadeset godina na inicijativu fra Jakova Ripića u franjevačkoj crkvi Sv. Katarine u Krapini. Krenuli su kao Zbor mladih Krapina, kasnije mijenjaju ime u FRAMA Krapina, a potom uzimaju ime Bolji svijet.
  NewsAuthor: Laudato
 •  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13