Križevačka biskupija

Ređenje grkokatoličkog đakona Romana Stupjaka

sva zla koja se danas događaju posljedica naših grijehe, našeg nepoštivanja Božjih zapovijedi, poručio je vjernicima da slušaju Riječ Božju i vrše je u svome životu, da mole jer molitva je silna moć - rekao je križevački vladika.
18. rujna 2017.