Dehonijanska mladež susrela se s biskupom krčkim Ivicom Petanjkom

Trebate se angažirati u svim sferama i porama ljudskoga života - poručio je biskup mladima.
Autor: jv/Laudato/D.T. utorak, 03. listopada 2017. u 09:49

Četrdesetak mladih Hrvatske dehonijanske mladeži (HDM) iz župa u Trnovčici i Kutinskoj Slatini, zajedno sa svojim duhovnikom, o. Andrzejom Wośkom, dehonijancem, susrelo se s  biskupom krčkim Ivicom Petanjkom, u krčkoj katedrali u subotu, 30. rujna.

Uvodno je vlč. Saša Ilijić, biskupov tajnik, mladima rasvijetlio lik mons. Antuna Mahnića, sluge Božjega, krčkog biskupa u vremenu od 1897. do 1920., a potom im se obratio biskup Petanjak. Biskup je izrazio radost što ima mladih koji su oduševljeni za Isusa Krista, i koji žele ići njegovim putem, i žele živjeti po evanđelju Isusa Krista, potičući mlade da nastoje živjeti od svoje vjere i svoju vjeru nositi ondje gdje žive: u školu, na fakultete, i danas-sutra na radna mjesta. 

- Trebate se angažirati u svim sferama i porama ljudskoga života - poručio je biskup. 

Istaknuo je potrebu i političkog angažmana vjernika katolika koji se neće sramiti svoje vjere, već će ju živjeti autentično. 

- To je jedna odgovornost, angažirati se u izgradnji ovoga svijeta, i ovoga društva – ustvrdio je.

Biskup je s mladima podijelio i jednu svoju spoznaju do koje je došao pripremajući propovijed za slavlje monaškog posvećenja u benediktinskom samostanu na Rabu koje je prvi put predvodio dan ranije, naime kako je život svakog čovjeka već zapisan u Svetomu pismu i kako je Sveto pismo potrebno samo uzeti u ruke i promatrati ga kao drugu osobu, kao drugo 'ja', ako hoćete, kao Isusa Krista. Pojasnio je to uzimajući za primjer sv. Malu Tereziju koja je listajući Sveto pismo našla smisao svoga postojanja u 13. poglavlju Prve poslanice Korinćanima, u Himnu ljubavi: 'Bit ću ljubav u srcu Crkve, moje Majke'. Kao drugi primjer biskup je naveo sv. Franju Asiškoga koji je svoj put pronašao na blagdan sv. Mateja, čuvši ulomak iz evanđelja u kojemu Isus upućuje svoje učenike da idu i da sa sobom ne nose ni štapa ni torbe... 

- Franjo na sebe oblači vreću i opasuje se konopom, ostavlja sve, jer je shvatio da je to njegov put. Slično je i sa sv. Majkom Terezijom iz Kalkute koja svoj poziv prepoznaje u nemoćniku koji poput Isusa na križu raspetoga vapi: ''Žedan sam''. Zato bih volio da vi kao mladi ljudi, intelektualci, uzmete Sveto pismo, pročitate par redaka, stanete pred njih. Pitajte se što ta Božja riječ meni govori. Htio bih da se pronađete u toj riječi. Možda nekoga Bog poziva da bude svećenik, nekoga da bude redovnik, redovnica, nekoga da se oženi, da se uda. Bitno je samo: gdje god da jeste budite kršćani, živite od svoje vjere - zaključio je biskup.

Susret biskupa Petanjka s mladima HDM-a održao se u okviru njihove duhovne obnove od 29. rujna do 1. listopada u Krku kao vid priprave za Dehonijansku godinu koja započinje 5. listopada u povodu 175. obljetnice rođenja sl. B. o. Dehona, utemeljitelja Družbe svećenika Srca Isusova, dehonijanaca, 140. obljetnice osnutka Družbe, 15. obljetnice djelovanja HDM-a te 25. obljetnice župe u zagrebačkoj Trnovčici u kojoj zajednica mladih većinski djeluje. Ova će Dehonijanska godina biti u znaku Svete ure kroz devet Prvih četvrtaka i u znaku pobožnosti devet Prvih petaka. 

 

Da biste komentirali, prijavite se.