PETIR: Istanbulska konvencija krši načelo supsidijarnosti

Hrvatski sabor je donio novi Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, koji je usklađen s pozitivnim odredbama Istanbulske konvencije.
Autor: petir.eu/Laudato/D.T. utorak, 12. rujna 2017. u 16:50

 - Najoštrije osuđujem nasilje nad ženama, smatram ga u potpunosti neprihvatljivim i pozivam da se instrumenti za borbu protiv nasilja nad ženama dosljednije primjenjuju - rekla je hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir na raspravi o pristupanju Europske unije Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Istanbulsku konvenciju, Petir ne vidi kao učinkovito sredstvo borbe protiv nasilja nad ženama ističući kako ona ne donosi nikakav revolucionaran instrument borbe protiv nasilja koje države članice već ne bi imale. 

Petir je zaključila kako u pitanju samo dosljedne provedbe postojećih instrumenta, navodeći i kako Konvencija u mnogim svojim dijelovima ''oštro krši načelo supsidijarnosti''. Upravo stoga zastupnica Petir na današnjem glasovanju nije podržala rezoluciju o pristupanju Europske unije Konvenciji.

Eurozastupnica ističe i kako je konvenciju ratificiralo svega 14 država članica Europske unije te istaknula kako je potrebno zapitati se zašto polovica zemalja članica to nije učinila. 

Pojašnjava i kako je Istanbulska konvencija prvi međunarodni ugovor u povijesti Vijeća Europe u čijem sastavljanju nisu sudjelovale države članice na koje bi se ta Konvencija trebala odnositi, već ju je pripremala ''ad hoc'' stručna skupina, a države su preko Vijeća ministara ''samo'' prihvatile finalni tekst (bez glasovanja o njemu) što znači da za javnu raspravu o sadržaju gotovo i nije ostavljen prostor.

- Definicija roda kako stoji u ovoj konvenciji pretpostavlja da se čovjek ne rađa kao muško ili žensko, već da je njegov 'rod' stvar njegova osobnog izbora. To je u suprotnosti s Rimskim statutom Međunarodnog kaznenog suda koji kaže da se rod odnosi na dva spola - muški i ženski - što je do danas jedina međunarodna pravno obvezujuća definicija - kazala je tom prilikom zastupnica Petir.

Zaključila je kako nasilje nad ženama možemo suzbiti primjerenim odgojem u obiteljima, obrazovanjem u školama i poduzimanjem konkretnih mjera u državama članicama, a ne uvođenjem novih ideologija.Republika Hrvatska potpisala je Istanbulsku konvenciju 21. siječnja 2013. godine, a ratifikacija je najavljena do kraja ove godine.

Hrvatski zakoni već sadrže odredbe o sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, a 7. srpnja 2017. godine Hrvatski je sabor donio novi Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, koji je usklađen s pozitivnim odredbama Istanbulske konvencije. 

 
Da biste komentirali, prijavite se.