Papa: 'Bog je u stvaranju dao čovjeku tri dara'

U propovijedi na jutarnjoj misi u kapeli Doma Sveta Marta, Papa je govorio o tri dara koja je u stvaranju Bog dao čovjeku: čovjeka je stvorio na svoju sliku, dao mu gospodstvo nad zemljom i pridružio mu ženu koju treba ljubiti.
Autor: radiovaticana.va/Laudato/T.S. Photo: youtube.com/screenshot srijeda, 08. veljače 2017. u 19:48
Papa se osvrnuo na pripjevni psalam i čitanje iz Knjige Postanka kako bi istaknuo divljenje 'Božjoj nježnosti i ljubavi' koju je u stvaranju očitovao prema čovjeku.

Istaknuo je Božja tri dara čovjeku, polazeći od identiteta.

- Prije svega dao nam je DNK, odnosno učinio nas je svojom djecom, stvorio nas na svoju sliku i priliku. Dijete ima DNK roditelja, od njih je primilo identitet. Ako je dijete dobro, otac je ponosan. Ako bi i bilo malo ružno, ono je ocu uvijek lijepo; ako je zločesto, otac ga opravdava, nadajući se da će se popraviti Isus nas je poučio kako otac čeka djecu. Mi smo 'kao bogovi' jer smo Božja djeca – rekao je Papa.

U drugom Božjem daru uključena je naša zadaća: dao nam je zemlju da njom gospodarimo.

- Čovjeku je dano 'kraljevsko dostojanstvo' jer Bog ne želi da čovjek robuje već želi da kraljuje, da bude odgovaran kralj. Bog nas je zadužio da se brinemo za stvoreno, da ga čuvamo i unapređujemo. Dao nam je sve, ali nam nije dao novac. Imamo sve. A komu je dao novac? To ne znam - našalio se Papa.

Nakon gospodstva nad stvorenim, Papa je, oslanjajući se na prvo čitanje, veličao ljubav između muža i žene.

- Bog stvori muško i žensko. Nije dobro da čovjek živi sam. I dao (stvorio) mu je družicu – rekao je Papa pozivajući se na današnju liturgiju.

Papa je primijetio da se prvi dijalog ljubavi vodio između muškarca i žene. Zaključujući govor o stvaranju, pozvao je da zahvalimo Gospodinu na ova tri dara koja nam je dao, na identitetu, zadaći i ljubavi, te da molimo milost za čuvanje darova koje smo primili u stvaranju.


Da biste komentirali, prijavite se.