Impressum


Izdavač
logo_imedobrote_v2-(1).jpg
Udruga "Ime dobrote"
Laginjina 7a, 10000 Zagreb
OIB: 48161628321

Kontakt
tel.: 01/7888 590
laudato@laudato.hr

Glavna urednica
Ksenija Abramović

Koordinatorica redakcije
Ana Lesić

Novinari
Nada Prkačin
Mateja Potroško
Mihaela Reljić
Ivana Nikolić
Ana Dagelić
Nikola Bolšec
Ivona Dokman

Grafički urednik i urednik multimedije
Nikola Uroić

Snimatelji
Ivan Lovrić
Andrej Bunić
Matija Šimunović
Krešimir Lasić

Marketing
Saša Maček

Novinari i suradnici
Ines Grbić, fra Jozo Grbeš, Mladen Milić, p. Antun Volenik, p. Dario Tokić, fra Tomislav Glavnik, don Josip Lenkić, dr. Ivan Bodrožić, dr. Krunoslav Novak, dr. fra Darko Tepert, fra Mate Bašić, p. Luka Rađa, p. Arkadiusz Krasicki, vlč. Filip Pavlović, Martina Šimunić, Anđela Jeličić, Margareta Jozinović, Kristine Petrušić, Marčela Mlinarić, Zrinka Milanović, Mirjana Anđić, Diana Tikvić, dr. Jerko Valković, dr. fra Ivan Karlić, Dubravka Rojc, s. M. Tarzicija Čičmak, s. Marija Petra Fišter, s. M. Berislava Grabovac, s. Dobroslava Mlakić, s. Marija Pia Tadijanov, Ivanka Herceg, Stanko Stojić, Marin Periš, Mate Sunara, fra Mario Knezović, Verica Kraš Villa, Marin Škarica, Mate Antunović, Branka Martinović, Zvonko Franc, Josip Ninković, Danijel Vorih, Josip Bartulić, fr. Ivan Dominik Iličić, Martina Sabljak, Dijana Beganović, Luka Širić, fra Zvonimir Pavičić, Rafael Dropulić Rafo, Dubravko Šimenc, Ana Baran, Marija Ipša