La famiglia – una piccola chiesa

Godišnji odmor - izazov za obitelj
Većina nas ljeto doživljava kao savršenu priliku za isključivanje moždanih vijuga ...
Autore: Martina Šimunić

luglio

02

U školi ljubavi djeca su naši učitelji
Blagdan Presvetog Srca Isusova prilika je da stanemo i razmislimo o izvoru ljubavi, o pozivu tog «krotkog i poniznog srca» upućenog nama odraslima, a ne djeci.
Autore: Martina Šimunić

giugno

15

Kako pomoći svome djetetu u donošenju odluka?
Usklađivati srce, kao središte nastajanja odluka, i razuma, koji ih filtrira svojom logikom jer u njemu je moć rasuđivanja, izuzetno je bitno u odgoju naše djece.
Autore: Martina Šimunić

giugno

01

 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18