La famiglia – una piccola chiesa

Molitva u dvoje
Kao što je brak temelj obitelji, tako je i bračna molitva temelj obiteljske molitve. Prije nego li damo privilegij obiteljskoj molitvi važno je prepoznati prioritet u molitvi supružnika.
Autore: Martina Šimunić

febbraio

20

Svađe naše svagdašnje
U braku u kojem postoji dinamičan, kreativan i životan odnos prirodno je da postoje konflikti. Svađa je način komunikacije koji, ako znamo prepoznati njegove prednosti, može biti i lijek za razbijanje bračne rutine. Svađa se ne trebamo bojati.
Autore: Martina Šimunić

febbraio

01

Bračna duhovnost – poziv i odgovor na znakove vremena
Napast je divinizirati bračnu ljubav i zaboraviti na ljudskost, ili isticati ljudskost i zaboraviti na Božansku prisutnost u braku i njegovo posvećenje.
Autore: Martina Šimunić

gennaio

21

 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14