Priča o čovjeku

Kršćani su pozvani živjeti radosno

„Ako pak Krist nije uskrsnuo, uzalud je doista naše propovijedanje, uzalud i vjera vaša“ kaže Sv. Pavao. Svojom smrću Krist nas je oslobodio od grijeha, a svojim uskrsnućem otvorio nam je pristup novom životu.
15. studenog 2013.

Božja šutnja

U kršćansku objavu pak, uz Božju riječ koju nalazimo u Svetom pismu i tradiciji ulazi i Božja šutnja. Kristova muka u Maslinskom vrtu nije bila samo fizička, nego je to bila bol napuštenosti, šutnje, samoće. Duboke samoće koju drugi čovjek ne može ispuniti do kraja. Ona je posljedica čovjekove želje za potpunom autonomijom.
29. listopada 2013.

Život je dar koji nije u mojoj ruci

Cijela priča oko smrti se zapetljala na samom početku ljudske povijesti. Bog je u čovjeka udahnuo svoj Duh i tako ga oživio. Uz život, Bog mu darovao i uputstva za korištenje: „da nisi jeo sa ovoga stabla jer ćeš umrijeti“. Svrha zabrane je bila usmjeriti čovjeka na njegov izvor, na Boga koji mu je darovao život. U trenutku kad je čovjek odlučio prekinuti dotok vode života, iskusio je što znači samoća, golotinja i smrt.
17. listopada 2013.

Odjek početka

Bl. Ivan Pavao II. kaže da u svakom od nas postoji „odjek“ početka koji je toliko isprepleten sa svakodnevnim životnim stvarima da uglavnom ne prepoznajemo njihov izvorni značaj.
07. listopada 2013.

Slika govori tisuću riječi

Struna koja ljudsku osobu čini ljudskom osobom je duša, a perlica koja ljudsku osobu čini ljudskom osobom je tijelo. Ljudsko tijelo je ono što mene kao osobu vidljivo razlikuje od druge ljudske osobe, a istovremeno me po svojoj fizionomiji prema drugoj osobi usmjerava.
24. rujna 2013.
Prikazujem rezultate 71-75 (od 75)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 >  >|