Ekumenizam mučenika

Dok mi kršćani na Zapadu razmišljamo o dogmatsko - teološkoj utemeljenosti jedinstva i uzrocima nejedinstva, kršćanski mučenici Istoka postaju Kristova živa liturgija i vječna ikona svetosti mučeništva.
Autor: Johannes von Einheit/Laudato/M.P. Photo: pastorpraat.files.wordpress.com subota, 07. ožujka 2015. u 15:21

Umrijeti znači ispustiti dušu, a sam je Krist, umirući na križu ispustio svoj duh (usp. Iv 19, 30) kako bi svi ljudi, a posebno kršćani, mogli od toga duha živjeti. Duh umirućeg Krista, ispušten na križu, isti je onaj duh koji je Bog Stvoritelj udahnuo u čovjeka na početku stvaranja kada je čovjek postao živa duša (usp. Post 2, 7). Taj duh (ruah) izdahnjuju mučenici kada zbog imena Kristova umiru. Tako njihov mučenički dah nastavlja živjeti u kršćanima kao nadahnuće i vječni spomen na one koji su se suobličili s Kristom u njegovoj patnji. Mučenici su najčišće svjedočanstvo evanđeoskog jedinstva kršćana i živo ostvarenje Kristove molitve Da svi budu jedno. (Iv 17, 21).

U vrijeme kada kršćani na Istoku prolaze svoju krvavu Kalvariju i gdje mnogi završavaju na mjestu koje se zove Lubanjsko (usp. Iv 19, 17), potreban im je Šimun Cirenac, čovjek koji ne pita za identitet, već za ljudskost. A što li je kršćanstvo prije svega nego ljubav i ljudskost! Možda se kršćani ponekad trebaju natjerati na ljubav i ljudskost ili trebaju biti od nekoga natjerani, poput Šimuna Cirenca, kojeg prisiliše da pomogne Isusu nositi križ (usp. Mt 27, 32). Kršćani bi trebali nositi bremena jedni drugih kako bi ispunili Kristov zakon, a ne da si to breme međusobno otežavaju (usp. Gal 6, 2).

A u ljudskosti se krije ljubav, odnosno, ljubav je izvor ljudskosti i onaj tko ima ljubavi, polaže život svoj za svoje prijatelje (usp. Iv 15, 13). A kršćani, bili oni protestanti, anglikanci, pravoslavci ili katolici, prije svega su prijatelji, braća, među kojima bi trebala biti Ljubav – Krist, kao zaglavni kamen (usp. Mt 21, 42). Kršćanski mučenici su ti koji pokazuju jasnu stvarnost jedinstva i prolijevanja krvi za Krista Isusa „koji sebe samoga dade kao otkup za sve.“ (1 Tim 2, 6) I sami mučenici daju svoju krv za sve kršćane kao svjedočanstvo jedinstva. Krv mučenika, krv je koja odzvanja poput jeke u srcima svih kršćana i poziva ih na jedinstveno naviještanje Radosne vijesti.

Papa Franjo, kada govori o ekumenizmu, kaže: „Danas, postoji ekumenizam krvi. U nekim zemljama se ubijaju kršćani jer nose križ ili imaju Bibliju, a prije nego što ih ubiju ne pitaju ih jesu li anglikanci, luterani, katolici ili pravoslavci. Krv se miješa. Za one koji ubijaju, mi smo kršćani. Mi smo ujedinjeni u krvi!“ A papa Ivan Pavao II. u enciklici Ut unum sint, već u samom uvodu kaže kako su hrabro svjedočanstvo  mučenika, pripadnika svih Crkava i crkvenih zajednica, najznačajniji dokaz da se u potpunom predanju sama sebe za evanđelje može nadvladati  svaku sastavnicu podjele.

Dok mi kršćani na Zapadu razmišljamo o dogmatsko - teološkoj utemeljenosti jedinstva i uzrocima nejedinstva, kršćanski mučenici Istoka postaju Kristova živa liturgija i vječna ikona svetosti mučeništva. Mučenici su najsvjetliji put k jedinstvu kršćana i pogled u njih mora nas ohrabriti da jedinstvo mučeničke krvi ne smijemo zaboraviti i odbaciti. A odbaciti ekumenizam, znači upravo obezvrijediti mučeničku krv svih kršćana ovijajući ju velom zaborava.
 

Da biste komentirali, prijavite se.