Gdje si Bože?

Kako da te dotaknem Gospodine, kada se stalno svojim slabostima udaljujem od tebe? Kako da te pogledam Gospodine, kada mrene mojih grijeha zamućuju moj vid? Kako da te čujem Gospodine kada buka ovoga svijeta zaglušuje moj sluh?
Autor: fra Mate Bašić Photo: Laudato nedjelja, 07. prosinca 2014. u 09:11
Molim Te stalno da me ozdraviš, a ja i dalje bolestan. Molim Te stalno da me ojačaš a ja vazda slab. Molim Te uvijek da me očistiš, a ja i dalje nečist.

Gdje si onda moj Bože, i kako da te dohvatim?

 Ili možda Ti želiš prvo dohvatiti mene?

Ne znam više kako Te išta moliti, kada kao da si me zaboravio. Ne znam kako Te tražiti, jer kao da si se negdje izgubio. Čekam i čekam, a Ti ne dolaziš. Slušam i osluškujem a Ti samo šutiš.

I onda se pitam: Pa gdje si Bože?

Ne, ti znaš Bože da ovo nije moja sumnja, sumnja da ti postojiš, već je samo moja želja, želja da te kao dijete ljubljenoga Oca zagrlim. Znam da si tu iako Te ne vidim, i znam da govoriš iako Te ne čujem. Tražim neki jasni govor, a Ti mi tako tiho kroz svaki moj udah zboriš. Tražim neki krik nade, a Ti mi lagano kroz otkucaje srca pjevušiš. Tražim neko posebno lice, a Ti mi kroz sva ta posebna lica sviju ljudi sebe pokazuješ. I onda tražim tvoj dodir, a Ti me kroz ruke starca, djeteta, bolesnika, patnika, siromaha, gubavca, majke i oca, djeda i bake, sestre i brata, prijatelja i svega stvorenja toliko i toliko puta dotičeš.

O, kako da ne zaplačem, jer toliko si prisutan, a ja sve udaljeniji od Tebe. Toliko mi se pokazuješ, a ja se kao Adam toliko skrivam od Tebe. Toliko me dotičeš, a ja kao neprijatelj bježim od Tvog dodira.

Ali ipak, ne mogu ja bježati od Tebe koliko Ti možeš trčati za mnom. Ne mogu se ja skrivati od Tebe koliko me Ti možeš naći. Ne mogu se ja udaljiti od Tebe koliko se Ti možeš približiti meni. Jer Tvoje su me ruke sazdale i znana ti je svaka vlas na mojoj glavi, svaki treptaj moga oka, svaki pomak moje ruke, svaki korak na putu života.

I kako da se onda sada ne radujem jer Ti si tu i onda kada ja nisam tu. Ti si sa mnom i onda kada ja nisam s Tobom. Ja sam Tvoj i onda kada Ti nisi moj. Držiš me i onda kada ja ne tražim pomoć od Tebe. Štitiš me na svakom koraku i uvijek želiš da sam Tvoj, ali ne jer bi Ti kao ja imao neke koristi od mene, nego jer me kao Otac, kao Stvoritelj, neizmjerno ljubiš.

Da, ti si Bože uvijek tu.
 
Da biste komentirali, prijavite se.