Mučeništvo koptskih kršćana - vapaj za jedinstvo kršćana

"O kakvog li herojstva i prolivene krvi za vjeru u Isusa Krista! Ubijena su moja braća! O moj Bože, koliko sam ja spreman umrijeti za tebe?"
Autor: fr. Marko Pavlinović OP/Laudato Photo: peggywright.wordpress.com srijeda, 25. veljače 2015. u 09:53

Potresan događaj mučeništva koptskih kršćana koji se dogodio 15. veljače 2015. godine odjeknuo je cijelim svijetom i poslao je snažnu poruku herojstva iz ljubavi prema Kristu i njegovoj 'razdijeljenoj' Crkvi. Gledajući stravičnu snimku pogubljenja promatrao sam na njihovim licima sliku Krista kojega, kao i njih, „k'o jagnje na klanje odvedoše ga; k'ovca, nijema pred onima što je strižu, nije otvorio usta svojih" (Iz 53,7).

Iako ih je snašla smrtna tjeskoba, hrabro su i postojano s molitvom na usnama krenuli u smrt poradi vjere u Isusa Krista... Ponizno su prignuli svoje glave na klanje i prolila se sveta mučenička krv koja govori o ljubavi prema raspetom Kristu. Odmah sam u sebi uzviknuo: „O kakvog li herojstva i prolivene krvi za vjeru u Isusa Krista! Ubijena su moja braća! O moj Bože, koliko sam ja spreman umrijeti za tebe?"

No, osim toga, njihovo mučeništvo me potaklo na još jedno promišljanje o jedinstvu kršćana koje se pokazuje kao zadatak i obveza svakog vjernika Katoličke crkve da ga sprovede u djelo, da postane dio njegovog svakodnevnog života poradi Krista koji želi da bude „jedno stado, jedan pastir" (Iv 10,16).

Iako su članovi Koptske pravoslavne Crkve, njihova mučenička smrt je u jedan tren povezala i ujedinila sve kršćane diljem svijeta u molitvi i ispovijedanju vjere u Isusa Krista. Oni su iz vjere i po vjeri osvjedočili vjeru u jedinog Gospodina našega Isusa Krista koji je prije svoga mučeništva molio svoga Oca da svi budu jedno (Usp. Iv 17,21), te su u tom smislu, na neki način, posadašnjili Kristovu muku i smrt koja je okupila cijeli kršćanski rod u jedno, u jednu Kristovu Crkvu. U njihovom prolijevanju krvi prepoznajemo i danas vapaj Krista da svi budu jedno.

Oni su tako 'ekumenski' mučenici jer su po svom mučeništvu ujedinili kršćanski svijet i tako pokazali put k jedinstvu kršćana, a to su božanske kreposti vjere, nade i ljubavi po kojima se suobličujemo uskrslom Kristu i dajemo svjedočanstvo Božje ljubavi prema nama koja se očitovala u Isusovoj velikosvećeničkoj molitvi da svi budu jedno. Po njihovoj krvi prepoznali smo Kristovu krv koja se i danas prolijeva za jedinstvo ljudskog roda u njegovoj jednoj, svetoj i nerazdijeljenoj Kristovoj Crkvi. Sveti koptski mučenici, molite za nas! Molite za jedinstvo svih kršćana!

Da biste komentirali, prijavite se.