Na pašnjacima sigurni

Zamišljam mirnoću pogleda pastira dok na suncem okupanim pašnjacima motri svoje stado. Njegovo stado sve je što ima.
Autor: Anja Novak/Laudato/M.P. Photo: pixabay.com nedjelja, 17. travnja 2016. u 15:20

Darovano mu je da za njega brine, strepi u svim nevoljama te da sa stadom bude kao jedno – on njihov pastir, one njegove ovce.

Zamišljam predanost pastira koji sve svoje daje za svoje stado. Svaku snagu i budnost, oštrinu pogleda, brigu da upozna baš svaku ovcu i prepoznaje ju dok odluta.

Na pašnjacima mojega života i na mene pazi budno oko Pastira. Pastira koji predano brine za svaku moju brigu, koji brine za svaku moju potrebu i poznaje je prije nego li sam je i sama svjesna. On je Pastir Dobri – Krist moj Spasitelj, Otkupitelj, onaj kome sam povjerena… čuvar duše moje! Došao je na svijet radi mojega Otkupljena, obznaniti mi silinu ljubavi Očeve, pokazati mi Oca. Došao je da ja na pašnjacima budem sigurna, zbrinuta.

Kakav je to dar! On me poznaje. U prevelikoj ljudskoj povijesti, u gomili ljudskoga roda ne osjećam se samom, ne osjećam se kao bez imena – on me poznaje. I ja sam Njegova!

I kada me stranputice zavedu, i kada me primame neke daleke cvjetne livade – On vjeran ostaje! Ja sam za njega jedinstvena – sam Otac povjerio me Njemu! O koje li divne Božje pažnje prema meni!

Shvaćam – moje je jedno: biti Njegova! Jer kada sam Kristova i Očeva sam! Ono sam što jesam – pripadam stadu i Dobri Pastir pazi na mene. Da, tu je moj identitet, tu je moja sloboda, tu je moj mir, tu je moja sigurnost… i nema toga što me može snaći, a da se Dobri Pastir neće pobrinuti za mene… pobrinuti i preko tolikih pastira koje je podigao svome narodu, da na njega paze…
 
Gospodine dobri, daj mi osjetiti kako je tvoja ruka čvrsta i pažljiva dok me traži kad sam izgubljen, kad sam zalutao. Zahvalno se želim diviti kako tada meni posvećuješ svu pozornost, ostale kao da ostavljaš po strani. Daj mi trenutke divljenja tvojem veličanstvenom poslanju u mojem ostvarivanju Vječnosti, trenutke silne blizine kada osjećam da brineš za mene i kada nitko drugi to ne čini. Daj da budem Tvoja i Tvome glasu da se odazivam… U tom zajedništvu s Tobom i Ocem da baštinim puninu života koju si za mene pripravio.

 

Da biste komentirali, prijavite se.