Hrvoje Zekanović

član Vijeća za laike Hrvatske biskupske konferencije, višestruko angažirani vjernik laik Šibenske biskupije
Autor: Tanja Baran/Laudato Photo: Privat utorak, 19. kolovoza 2014. u 18:31
Zekanović, Hrvoje, član Vijeća za laike Hrvatske biskupske konferencije, višestruko angažirani vjernik laik Šibenske biskupije (Šibenik, 22. 4. 1974.)

Odrastanje. Roditelji su mu majka Zlata, djevojački Čić, rođena Šibenčanka i pokojni otac Ivan Zekanović, rodom iz zadarskoga zaleđa. Oboje su bili prosvjetnici djelatnici. Vjenčali su se u šibenskoj katedrali i trajno ostali u Šibeniku. Rodili su troje djece, Hrvoja i starije dvije kćeri: Ljerku i Biserku. Ljerka je diplomirana inženjerka fizike zaposlena na PMF-u u Splitu gdje i živi sa suprugom i četvero djece, a Biserka je specijalistica radiologije zaposlena u šibenskoj bolnici. Ona se sa suprugom i troje djece skrasila u Šibeniku. Hrvojevo odrastanje resio je život u skladnoj vjerničkoj obitelji.      

Iz vjerskoga života. Odgajan je u praktičnom katoličkom duhu, u prosvjetarskoj obitelji koja unatoč pritiscima tadašnjih komunističkih vlasti nije odustala od odlazaka u crkvu. Kao dijete je odlazio na misu i župni vjeronauk u svoju župnu zajednicu sv. Ante na Šubićevcu gdje ga je vjeri poučavalo više franjevaca. Odlazio je na mise i u staru šibensku gradsku jezgru i u više šibenskih crkava. Tijekom studija u Zagrebu na mise je i studentski vjeronuak o. Stjepana Fridla odlazio kod otaca isusovaca u Palmotićevu ulicu. Dosljedan je u vjeri od svojih najranijih dana do danas.  

Obrazovanje. Današnju Osnovnu školu Petra Krešimira završio je u rodnom gradu. Maturirao je 1992. u Medicinskoj školi u Šibeniku, smjeri laborantski tehničar. Godine 1997. diplomirao je geografiju u Zagrebu. U slobodnom se vremenu bavio sportom.

Posao. Još je kao apsolvent držao četiri sata nastave geografije u Medicinskoj školi u Šibeniku. Poslije je, kako bi prikupio punu satnicu, radio u više šibenskih škola. Od 2007. puno radno vrijeme ostvarivao je u šibenskoj gimnaziji. Od 2008. radi u Ustanovi za prirodu Šibensko-kninske županije, glavni je čuvar prirode.  

Obitelj. Suprugu je upoznao još za vrijeme studija u Zagrebu. Ona je Tea Šćepanović, rođena 1975. u Splitu. Diplomirana je inženjerka prometa, zaposlena u Hrvatskoj pošti. Imaju troje djece: osnovnoškolke Luciju, Katarinu i Ivanu. Skrasili su se na djedovini Hrvojeve majke, u šibenskoj Varoši. Majka Zlata živi na donjoj, a Hrvoje sa suprugom i kćerima na gornjoj etaži kuće.

Laički angažman u Crkvi. Bio je autor kolumni u župnom listu sv. Ante na Šubićevcu. Jedan je od utemeljitelja i prvi predsjednik Hrvatskoga katoličkog društva prosvjetnih djelatnika u Šibeniku. Surađivao je u Caritasu Šibenske biskupije za koji je osmislio projekt „Pet za jedan“ u kojem pet obitelji pomaže jednoj obitelji u potrebi. U akciju je danas uključeno oko 140 šibenskih obitelji. Kao suradnik je Ureda za obitelj Hrvatske biskupske konferencije držao radionice za obitelji po šibenskim župama. Od 2008. član je Vijeća za laike Hrvatske biskupske konferencije. Na svoj je laički angažman u Crkvi nadogradio angažman u civilnom sektoru. Završio je edukaciju za GROZD-ov zdravstveni odgoj i taj je eksperimentalni program predavao u šibenskoj gimnaziji. Uključio se u organizaciju referenduma vezanog uz Deklaraciju o ljudskim pravima i pravima obitelji, zatim More kopno, te U ime obitelji. Na posljednjem je refendumu bio koordinator za Šibensko-kninsku županiju. Godine 2001. sa skupinom je šibenskih entuzijasta osnovao Društvo za očuvanje šibenske baštine „Juraj Dalmatinac“ i bio prvi predsjednik toga društva.   

Osobno. Ispušni ventil u njegovu bogatom obiteljskom i profesionalnom angažmanu te aktivnom društvenom životu je navijanje za NK „Šibenik“ kroz „šibenske funcute“. Ključni životni motor mu je, naglašava, vjera te posebna duhovna povezanost sa službenicom Božjom Klarom Žižić.
 
Izdvojeno