Ana Marčinko

tajnica organizacijskog odbora nacionalnog susreta mladih u Dubrovniku 2014,. višestruko angažirana vjernica laikinja
Autor: Tanja Baran ponedjeljak, 12. kolovoza 2013. u 11:46

Marčinko, Ana, djelatnica Dubrovačke biskupije, tajnica organizacijskog odbora nacionalnog susreta mladih u Dubrovniku 2014., višestruko angažirana vjernica laikinja (Dubrovnik, 23. 12. 1989.)

Odrastanje. Roditelji su joj majka Zora, djevojački Previšić i otac Martin Marčinko, oboje rodom iz okolice Neuma. Nakon vjenčanja skrasili su se u Dubrovniku te su prije Ane dobili sina 1978. Tomislava i 1984. Mariju koja je umrla odmah nakon rođenja. Tomislav ima suprugu i troje djece. Marčinkovi svi zajedno žive u obiteljskoj kući u Župi Dubrovačkoj. Ana je odrastala u skladnoj i međusobno povezanoj vjerničkoj obitelji.     

Iz vjerskoga života. Odgajali su je u praktičnom katoličkom duhu, u svakodnevnoj obiteljskoj molitvi i uz redovite odlaske u župu Marije Magdalene u Župi Dubrovačkoj na mise i vjeronauke. Kompletna joj je obitelj aktivno angažirana u župi. Cjeloživotni joj je župnik Miljenko Babajić, a mnoge je godine surađivala i s časnom sestrom Amabalis Vukman. U župi na razne načine surađuje još od djetinjstva.

Obrazovanje. Osnovnu školu Župa Dubrovačka polazila je u mjestu, a srednju ekonomsku školu u Dubrovniku. Bila je odlična učenica. Cijelo to vrijeme dodatna joj je aktivnost bila  ples u Folklornom ansamblu „Linđo“ iz Dubrovnika. Na poticaj dvojice prijatelja današnjih svećenika Hrvoja Katušića i Marina Lučića godine 2008. upisala je studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu. Pred njom je obrana tezarija i diplomskoga rada. Mentor joj je dr. Ante Vučković, a tema joj je „Žena u ikonografiji Bogorodičinih prikaza i misli Edith Stein“. Bila je članica uredničkih vijeća časopisa KBF-a „Odraz“ i dvotjednika „List“. Završila je tečaj komunikacije s gluhonijemim osobama.

Posao. Od 1. travnja 2013. zaposlena je u Dubrovačkoj biskupiji kao tajnica organizacijskog odbora nacionalnog susreta mladih u Dubrovniku 2014. Zanima je pastoral mladih i svakovrstan rad s mladima.

Obitelj. Zasad je neudana.

Laički angažman u Crkvi. Tri je godine aktivno djelovala u „Hrvatskom nadzemlju“, neformalnoj organizaciji mladih iz različitih splitskih župa koja zajedno s Uredom za pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije svake treće srijede u mjesecu priređuje susrete za mlade. Bila je koordinatorica tih susreta i programa.

Uz vodstvo don Damira Stojića sudjelovala je na susretu studenata o novoj evangelizaciji za studente u Rimu. Pomagala je i u organizaciji nacionalnoga hodočašća u Rim, u koordinaciji za Splitsku nadbiskupiju. Volontirala je u Udruzi „Zdenac“, u projektu za osnovne škole „Iz solidarnosti u solidarnost“. Kroz radionice je za djecu od četvrtog do osmog razreda male polaznike učila o dostojanstvu ljudske osobe te o solidarnosti s najpotrebnijima u društvu. Djelovala je i kao tajnica Studentskoga katoličkog centra u Splitu. Sudjelovala je u trogodišnjem pripremanju osnivanja centra koji službeno djeluje oko godinu i pol dana. Odmah su se istaknuli s dva projekta: „Crossing“ – o radu s mladima u Europi i „Forum plus“ – forum mladih katolika s ciljem umrežavanja, informiranja i educiranja mladih katolika. Drugi hrvatski „Forum plus“ upravo je uz Aninu koordinaciju završen u Dubrovniku. Članica je Vijeća za mlade Dubrovačke biskupije, sudjelovala je u organizaciji biskupijskoga susreta mladih i molitvenoga programa za mlade „Nightfever“ u Dubrovniku.

Osobno. Voli se rekreirati, rado pođe u prirodu. Voli čitati. Paralelno uvijek čita tri knjige: jednu iz duhovnosti, jednu stručnu knjigu i jedan klasik. Koju će knjigu čitati, ovisi o raspoloženju i o dobu dana.