Domagoj Hruška

doktor ekonomskih znanosti, viši asistent na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, promicatelj etičkoga ponašanja u hrvatskom poslovnom kontekstu, student karmelićanskoga studija duhovnosti, novi kolumnist portala "Laudato"
Autor: Tanja Baran četvrtak, 01. ožujka 2012. u 00:00

Hruška, Domagoj, doktor ekonomskih znanosti, viši asistent na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, promicatelj etičkoga ponašanja u hrvatskom poslovnom kontekstu, student karmelićanskoga studija duhovnosti (Požega, 7. 5. 1980.)

Odrastanje. Rođen je kao prvo dijete Vere, rođene Kelam, i Drage Hruške. Roditelji su mu se vjenčali u srpnju 1979. godine u Kutjevu u župnoj crkvi Rođenja BDM. Obitelj Hruška uz Domagoja je podigla još dvojica sinova: Eugena i Zvonimira. Žive u malom živopisnom mjestu Bjeliševcu u kutjevačkoj župi.

Iz vjerskoga života. Odgojen je u vjerničkoj obitelji u kojoj su na vjerski odgoj i povezanost s Crkvom najviše utjecale majka i bake. Sve sakramente Domagoj je primio u rodnoj župi i crkvi Rođenja BDM u Kutjevu. Danas pripada zagrebačkoj župi sv. Jeronima.

Obrazovanje. Pohađao je Osnovnu školu Zdenka Turkovića u Kutjevu koju je završio 1994., nakon čega je upisao prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Požegi. Tijekom temeljnoga školovanja bavio se raznim kulturno-umjetničkim aktivnostima, od rada u glumačkim skupinama do sviranja u školskom tamburaškom sastavu. Ekonomski fakultet u Zagrebu upisao je 1998. godine, a završio ga u rujnu 2002. godine. I tijekom studija bavio se s više aktivnosti, a posebno je sadržajno sudjelovao u kulturnim programima u udruzi Čeha u Zagrebu - Češkoj besedi Zagreb. Po završetku dodiplomskoga studija upisao je znanstveni poslijediplomski studij „Poslovno upravljanje – MBA“ na istom fakultetu. Studij je završio 2005. godine obranom magistarskoga rada s temom „Koncentracija vlasništva i korporativno upravljanje u Hrvatskoj“. Nakon stečene titule magistra znanosti upisao je doktorski studij na istom fakultetu u sklopu programa EDAMBA (European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration). Doktorski studij završio je u svibnju 2010. obranom disertacije pod nazivom „Donošenje radikalnih odluka u velikim organizacijama“.

Posao. Od 2002. godine radi na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu kao znanstveni novak, najprije u suradničkom zvanju asistenta, a zatim, nakon stjecanja doktorata znanosti, od lipnja 2010., u suradničkom zvanju višeg asistenta. Na matičnom je fakultetu pohađao brojne programe stručnog usavršavanja. Tako 2003. godine završio je edukacijski program „Transformative Leadership“ u organizaciji George Washington Universityja iz SAD-a. Iste godine završio je „MBA“ ljetnu školu (Internationale Sommeruniversität) na austrijskom Wirtschaftsuniversitätu Wien, gdje je naglasak bio na poslovnim strategijama na međunarodnim tržištima. Godine 2005. završio je program „Professional Diploma in Retail Management“ na Leeds Metropolitan Universityju u Velikoj Britaniji. Tijekom 2007. godine završio je program edukacije „Korporativno upravljanje za članove nadzornih i upravnih odbora“. Iste godine apsolvirao je dvosemestralni „Program edukacije za razvijanje kompetencija visokoškolskih nastavnika“ u organizaciji Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Tijekom srpnja 2008. godine pohađao je doktorski seminar iz metodologije istraživanja u organizaciji EDAMBA-e u Sorezeu u Francuskoj. Sudjelovao je na brojnim stručnim seminarima i konferencijama. Od ožujka do lipnja 2008. godine bio je na studijskom boravku na University of Strathclyde iz Glasgowa u Velikoj Britaniji na odjelu Management Science. Tijekom svibnja 2011. godine boravio je na University of Huelva u Španjolskoj, gdje je predavao u sklopu „Erasmus programa“ razmjene za nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu.
Objavio je pedesetak znanstvenih i stručnih radova iz područja odlučivanja, strategije i korporativnog upravljanja. Krajem 2011. godine objavio je knjigu „Kognitivni pristup poslovnom odlučivanju – Teorija i praksa radikalnog odlučivanja“ u kojoj je postavio teorijski okvir za donošenje neuobičajenih poslovnih odluka.
Uz angažman na diplomskom studiju Ekonomskog fakulteta, Domagoj je kao gostujući predavač predavao na nekoliko poslijediplomskih specijalističkih studija u matičnoga fakulteta, kao i na poslijediplomskim programima Fakulteta elektrotehnike i računarstva te Građevinskog fakulteta u Zagrebu. Od brojnih predavanja u sklopu prigodnih edukacijskih programa za razna trgovačka društva predavao je generalima HV-a u tzv. ratnoj školi oružanih snaga Republike Hrvatske „Ban Josip Jelačić“.
U hrvatskoj poslovnoj zajednici prepoznat je kao ekspert u području svoga znanstvenog interesa te je angažiran na rukovodećim mjestima u nekoliko profesionalnih organizacija i trgovačkih društava. Obnaša dužnosti potpredsjednika Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d., člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o., člana Nadzornog odbora trgovačkog društva „Bakrotisak“ d.d. te je potpredsjednik Hrvatske udruge certificiranih članova nadzornih i upravnih odbora. Drži stručna savjetovanja u većem broju trgovačkih društava, ili samostalno ili u sklopu edukacijskoga programa. Tijekom dosadašnje karijere bio je savjetnik Vlade Republike Hrvatske, raznih tijela državne uprave te velikoga broja domaćih i inozemnih poduzeća i udruga.
Idejni je začetnik studentske udruge „E-student“, danas najveće studentske udruge u Hrvatskoj koja aktivno djeluje na pet sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.

Obitelj. Neoženjen je, ali ide prema promjeni bračnog statusa.

Laički angažman u Crkvi. Cilj mu je kroz profesionalni rad afirmirati etičko ponašanje u hrvatskom poslovnom kontekstu. Aktivan je u Centru za obnovu kulture – udruzi koja promiče vrijednosti koje štite dostojanstvo svake ljudske osobe. Pohađa sustavni studij duhovnosti, sastavnicu karmelskih studija duhovnosti.

Osobno. Voli druženja i stvaranje. Uzori su mu blaženici Ivan Merz i Alojzije Stepinac. Voli filozofiju G. K. Chestertona.