Nastavlja se program cjeloživotnog učenja ''Kršćanska kulturna baština Splita i okolice''

Program cjeloživotnog učenja ''Kršćanska kulturna baština Splita i okolice“ nastavlja se 1. veljače na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu.
Autor: IKA/Laudato/M.S. Photo: kbf.unist.hr srijeda, 30. siječnja 2019. u 11:38
U drugom semestru prema programu su predviđeni sljedeći predmeti: Kršćanski spomenici Salone i Splita (J. Dukić i dr.); Liturgika, simbolika i ikonografija (I. Žižić); Znameniti umjetnici i majstori sakralne baštine srednje Dalmacije (J. Belamarić); Crkve grada Splita (I. Žižić-D. Kovačević); Moderna i suvremena sakralna umjetnost i arhitektura (I. Žižić-A. Jakubin). Više informacija ovdje.
 
Za sve zainteresirane postoji mogućnost upisa pojedinih predmeta. Za sve informacije obratiti se na mail bastina@kbf-st.hr
Da biste komentirali, prijavite se.