Duhovna obnova u župi sv. Roka u Kratečkom

Trodnevnu duhovu predvodio je fra Silvio Šćepanović
Autor: Sisačka biskupija/Laudato/D.T. Photo: Sisačka biskupija/Laudato ponedjeljak, 20. ožujka 2017. u 12:14

U župi sv. Roka u Kratečkom održana je, od 16. do 18. ožujka, trodnevna duhovna obnova koju je predvodio fra Silvio Šćepanović, župni vikar iz župe sv. Nikole biskupa iz Hrvatske Kostajnice.

Duhovna obnova sastojala se od nagovora, Euharistije i klanjanja. Prvog dana nakon programa, podijeljen je sakrament bolesničkog pomazanja, a drugog, između nagovora i misnog slavlja, molio se Križni put kojega je napisao sam voditelj.

Fra Silvio u duhovnoj obnovi je govorio o odlomcima iz knjige Postanka gdje se koncentrirao na komunikaciji Boga s čovjekom i otajstvo stvaranja. Objasnio je grijeh vrta kroz tri dimenzije: požuda očiju, požuda tijela i oholost srca, što je drugi dan povezao s petnaestim poglavljem Prve knjige o Samuelu i trenutku kada je Šaul bio odbačen kao kralj. Posebno je stavio naglasak na aktualizaciju starozavjetnih perikopa s današnjim vremenom i čovjekom.

Zadnji, treći dan, fra Silvio je razložio poznatu prispodobu petnaestog poglavlja Lukina evanđelja o milosrdnom Ocu na jedan potpuno nov usporedivši situaciju starijeg sina sa starozavjetnom scenom knjige Postanka o Kajinu i Abelu.

Prvi dan duhovnu obnovu je animirao crkveni zbor župe Blažene Djevice Marije Sniježe iz Kutine „Gustav Baron“, drugi dan animirao je crkveni zbor župe bl. Alojzija Stepinca iz Budaševa, a treći dan zbor mladih iz Kutine „Madona Nives.“  

Svakoga dana duhovne obnove, na samom kraju, bilo je organizirano i druženje za sve sudionike u prostorijama mjesnog kulturno-umjetničkog društva. Na duhovnoj obnovi sudjelovali su vjernici i okolnih župa iz Sunje, Siska i Petrinje. 

 
Da biste komentirali, prijavite se.