Naviještaj ono što živiš i živi ono što naviještaš

Put poziva ili odaziv je naviještanje onoga što živim i življenje onoga što naviještam. Na taj način postajem navjestitelj i evangelizator. Na taj način u meni se rađala simpatija za svijet, iz kojega nisam želio bježati, nego u njemu počinjao prepoznavati vlastiti samostan i plodno tlo za sijanje sjemenja Božje Riječi, kao i prostranu kuću naviještanja i evangelizacije.
Autor: fra Mate Bašić Photo: 2.bp.blogspot.com četvrtak, 17. kolovoza 2017. u 16:53

U isto sam vrijeme spoznavao, kako poziva nema bez nekoga, bez Isusa Krista. Isto tako, ne može se niti odaziv ostvariti bez Nekoga, bez Isusa Krista. Krist je istovremeno bio poziv i odaziv u meni.

Za takav je odaziv bilo potrebno, posebno čitanje Evanđelja, koje je trebalo u meni pozvanom zaživjeti praktično i životno, te praktično pokazivati taj poziv u meni i moj odaziv po Kristu.

Odaziv je tako u meni postao sredstvo kojim se Gospodinu uzvraća dar Evanđelja, te težim svojim životom, osobno postati živi evangelizator, živo Evanđelje. Shvatio sam da je poziv dar podaren od Gospodina i zbog toga sam pozvan, kako kaže sv. Franjo: «Sva dobra uzvraćati Gospodinu Bogu Svevišnjemu i najvišemu i priznati da su sva dobra Njegova i za sva zahvaljujmo Njemu od kojega sva dobra potječu.» (RegNB 17,17). Zbog svega toga Bog mi je podario i generator nade na mojem putu odaziva i to u navještaju Dobre vijesti kraljevstva Božjega, koji je klica novoga svijeta pravednosti, mira i bratstva, pa tako ja, pozvan te odazvan postajem ratar i njegovatelj tih klica, sjemenja Božje Riječi.

Svaka se zbilja na taj način pokazala darom koji od Njega proizlazi. Najveći od svih darova je dar Njegova blagoslovljenog i slavnoga Sina Božjega kojeg nam je darovao i koji se rodio za nas. To je Dobra vijest koju smo svi primili i od koje smo neki pozvani. To je Evanđelje Isusa Krista, Sina Božjega, koji je promijenio živote mnogih pa tako i život mene pozvanoga. Dar Evanđelja u svemu je stajao na "kraju" moga poziva i na "početku" moga odaziva. Odaziv je započeo tek traženjem savjeta od Krista, traženjem od Evanđelja. U njemu je Krist koji govori, te iz toga slušanja glasa Gospodinova rađa se nova povezanost u Duhu, što je tada, predstavljalo, početak odaziva, odnosno, kročenje putem poziva.

Put poziva ili odaziv je naviještanje onoga što živim i življenje onoga što naviještam. Na taj način postajem navjestitelj i evangelizator. Na taj način u meni se rađala simpatija za svijet, iz kojega nisam želio bježati, nego u njemu počinjao prepoznavati vlastiti samostan i plodno tlo za sijanje sjemenja Božje Riječi, kao i prostranu kuću naviještanja i evangelizacije. Takvim odazivom, htio sam vratiti ono što sam primio od dara Evanđelja.

Također sam se odazvao pozivu kada sam umio čitati znakove vremena te tako utjelovljivati Evanđelje na konkretan i razumljiv način u kulturu svoga vremena i svoje okoline. Pozvan sam naviještati Evanđelje Mira koje će prevladati sve u današnjem svijetu. To mogu samo po onome što mi je darovano od Boga.

Vidio sam da onaj koji je pozvan osjeća u sebi prihvatiti dar Evanđelja i kreativno ga uzvratiti životom, konkretnim gestama, po ostvarivanju specifičnih darova. U svemu sam želio naučiti slušati Isusovu Riječ i takvu je uzvratiti današnjim muškarcima i ženama, današnjim stvorovima i današnjem univerzumu. Sve sam želio činiti u duhu Evanđelja, koračajući putovima svijeta kao navjestitelj i evangelizator srcem okrenutim prema Gospodinu i uronjenim u otajstvo Isusa Krista. Htio sam se odazvati, a to znači, postati živo hodajuće Evanđelje.

Isus govori kako će nas Duh upućivati u svu istinu, time On želi reći da će nas Duh učiniti potpunim sudionicima u božanskom životu, životu koji nas čini novim ljudima, s novim mislima i u novom vremenu, u vremenu i mislima Isusa Krista. Tako u Kristovu Duhu i po Njemu, i ja sam postao odazvani i kao takav bih trebao postati za druge živi Krist u svim mjestima i vremenima.

U Kristovu Duhu i po Njemu mogu upoznati sve što je Krist znao i mogu biti sposoban činiti sve što je On činio. To je velika mudrost Božja koja je spoznajna jedino kroz dar poziva i to u uzvraćanju darom odaziva. Odazivom počinje živjeti Duh u meni po kojemu sam uzdignut u božanski život te primam nove oči da bih vidio, nove uši da bih čuo i nove ruke da bih doticao. Ovako uzdignut u sam Božji život, poslan sam u svijet svjedočiti ono što sam svojim očima vidio, što sam svojim ušima čuo i svojim rukama doticao. Odaziv tako u meni postaje svjedočenje Božje Riječi. Od tada sam uvijek imao na umu kako je Evanđelje dar određen da bude uzajamno dijeljen. Na to me potakao i sam dar poziva i ono autentično iskustvo Boga koji me pokrenuo na tom putu i dao  mi osjetiti onaj Njegov zagrljaj, zagrljaj Boga koji je ludo zaljubljen jer je ljubav i samo ljubav.

Kada sam darom poziva bio tako zagrljen od Boga nisam mogao istovremeno ne osjetiti potrebu da se to isto iskustvo podijeli s drugima kako bi i drugi mogli osjetiti zagrljaj Boga koji je ludo zaljubljen jer je ljubav i samo ljubav.

Koje li uzvišenosti biti oruđe Božje ljubavi i Božji zagrljaj na zemlji.

(Nastavit će se...)